Bolagsstämma, Ägarforum och Kunskapsforum 15 maj via nätet

Nya Ostkustbanans vd Ingela Bendrot Skypar

I år kommer ägarforum och bolagsstämma genomföras via nätet fredagen den 15 maj kl. 09.45-12.30. Som vanligt inleds dagen med ett kunskapsseminarium följt av ägarforum och bolagsstämma. Styrelse, stämmoombud, ägarrepresentanter och lekmannarevision förväntas delta på alla tre mötena.

Kunskapsseminariet kommer fokusera på Trafikverkets förslag till utbyggnadsstrategi. Förslaget som sedan ska gå ut på remiss, kommer att presenteras av Hans-Olov Åström som är senior utredningsledare på Trafikverket. På kunskapsseminariet kommer vi också att få en genomgång av bolagets arbete under 2019, samt bolagets verksamhetsplan för 2020–2023. Kunskapsseminariet är ett utmärkt tillfälle för alla att få en översiktlig bild av Trafikverkets förslag till utbyggnadsstrategi, samt få svar på viktiga frågor.

Ägarforumet tar upp frågor om ägarnas styrning av bolaget inklusive budget.

Till ägarforumet bjuds bolagets ägarombud in medan kunskapsseminariet är öppet för en något vidare krets. Bolagsstämman är öppet för styrelsen och stämmoombuden.

En formell kallelse kommer att skickas ut till berörda senast 30 april.

 

Program 15 maj

Kunskapsforum kl. 10.00 (inloggning fr o m kl. 09.45)
Riktar sig till styrelsen, stämmoombud, ägarrepresentanter, lekmannarevisorerna och våra samarbetspartners.
Ägarforum kl. 11.15
Riktar sig till styrelsen, stämmoombud, ägarrepresentanter och lekmannarevisorerna.
Bolagsstämma kl. 12.00
Riktar sig till styrelsen, stämmoombud och lekmannarevisorerna.Vi lägger in kortare pauser mellan mötena.

Arkiv