Även Moderaterna kräver att Nya Ostkustbanan ska byggas klart

Maria Stockhaus, Ingela Bendrot och Rickard Herrey.

STARKT STÖD FÖR NYA OSTKUSTBANAN! Idag var det dags för Moderaterna att kräva att Nya Ostkustbanan ska prioriteras i den kommande nationella planen. På plats i Gävle fanns Moderaternas trafikpolitiska talesperson Maria Stockhaus, Richard Herrey ledamot i Riksdagens trafikutskott samt Nya Ostkustbanans vd Ingela Bendrot. Under de senaste veckorna har partiledare och språkrör samt ledande trafikpolitiska talespersoner för såväl Moderaterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet krävt att Nya Ostkustbanan ska prioriteras i kommande planbeslut.

– Nu är det kort tid kvar till att regeringen fattar sitt beslut om ny nationell plan. Jag hoppas och tror att regeringen tydligt prioriterar Nya Ostkustbanan. Den starka uppslutningen lokalt och regionalt väger tungt, men framförallt att flera partier nu kraftfullt går ut på den nationella nivån och lyfter behovet av dubbelspår, säger Ingela Bendrot, Nya Ostkustbanans vd, på plats i Gävle.
– Regeringen har tagit ett antal helt obegripliga beslut inom infrastrukturen denna mandatperioden men detta att avbryta Nya Ostkustbanan för att ha råd med nya dyra och samhällsekonomiskt brutalt olönsamma höghastighetståg tar nog priset, säger Maria Stockhaus, Moderaternas infrastrukturpolitiska talesperson.
Moderaterna vill bygga klart etappen Gävle – Kringlan så tidigt som möjligt under planperioden och sedan fortsätta utbyggnaden i enlighet med den utbyggnadsstrategi som Trafikverket fastställde 2021. Partiet prioriterar arbetet att säkerställa spårinfrastrukturen till och från Gävle hamn för hållbara jobb och tillväxt.
– Lagt kort ligger. Nya Ostkustbanan har blivit ännu viktigare givet allt det som sker med industriella investeringar det närmaste decenniet. Att stoppa projektet är att dubbelt upp slänga pengarna i sjön. Dels får vi ingen full effekt på redan genomförda delar – ett viktigt och lönsamt projekt som betyder mycket för hållbara jobb och tillväxt – för att finansiera brutalt olönsamma höghastighetståg, säger Maria Stockhaus.
Den 27 mil långa järnvägen mellan Gävle och Härnösand är Sveriges längsta och mest belastade enkelspår. Dagens undermåliga järnväg bromsar utvecklingen. Ett nytt dubbelspår skulle skapa helt nya möjligheter. 2014 kom startskottet för dubbelspårsutbyggnaden genom en satsning på 4,5 miljarder i Nya Ostkustbanan i form av dubbelspår och förbättringar i transportnoden Sundsvall. 2018 fattade regeringen beslut om en motsvarande satsning i Gävle. Flera etapper av Nya Ostkustbanan är nu klara, men det är först när hela projektet är färdigställd som de stora synergieffekterna uppstår. Nya Ostkustbanan är samhällsekonomiskt lönsam, men bara då hela projektet är färdigställt. Det är då som tyngre, längre och snabbare tåg kan trafikera kustjärnvägen. Nu har hela projektet satts på paus på obestämd tid för att kunna frigöra de drygt hundra miljarder som krävs för etapp ett av det gigantiska projektet med höghastighetståg.
– Politik är att välja. Vi moderater prioriterar samhällsekonomisk nytta, gods- och pendlingsflöden, underhåll, jobb och tillväxt. I linje med detta säger vi ja till Nya Ostkustbanan och nej till höghastighetståg, avslutar Maria Stockhaus (M).

Arkiv