Året som gick

2017 var ett år fullt av aktiviteter och viktiga möten! Stor energi har lagts på att nå ut till viktiga beslutsfattare, men också på att vässa våra argument. Vi har ordnat seminarier på Riksdagen, träffat viktiga beslutsfattare och stärkt våra kontakter med näringslivet och andra intressenter.  Bolaget har arbetat intensivt för att med hjälp av experter och forskare ta fram fakta som visar på fördelarna med dubbelspår.  Berörda kommuner och regioner har arbetat tillsammans för att visa på de möjligheter som finns längst södra Norrlandskusten. Det handlar om jobb, tillväxt och nya bostäder. I bostadsprojektet har de tidigare infrastrukturministrarna Catharina Elmsäter Svärd och Ulrica Messing spelat en viktig roll. Bolaget har också firat att Ostkustbanan under hösten fyllde 90 år.

– Det har varit ett intensivt, spännande och viktigt år! Vi har verkligen ansträngt oss för att föra fram fördelarna med ett dubbelspår, och vi blev därför besvikna när Trafikverkets förslag kom. Men istället för att börja deppa, la vi istället in ännu mer kraft och engagemang för Nya Ostkustbanan. Vi arbetar långsiktigt och därför är det viktigt att hålla trycket uppe i denna fråga, det som inte kommer med i den plan som kommer i vår kan komma med i nästa, säger Peder Björk ordförande för Nya Ostkustbanan.

Arkiv