Arbetet inför nästa infrastrukturplan har kickat igång

Ingela Bendrot, vd Nya Ostkustbanan

–  Konkurrensen om infrastrukturpengarna är fortsatt mycket hög.  Arbetet med nästa planbeslut som kommer 2022 har redan kickat igång. Vi fortsätter arbeta intensivt för att påskynda utbyggnaden av dubbelspår mellan Gävle och Härnösand, säger Ingela Bendrot.

Trafikverket Region Mitt arbetar nu intensivt – tillsammans med berörda kommuner och regioner –  för att ta fram en utbyggnadsstrategi för sträckan Gävle – Härnösand. Trafikverket räknar med at strategin ska vara klar redan nästa vår.

– Det finns en stark uppslutning kring Nya Ostkustbanan, både regionalt och nationellt. Alla partier har en positiv inställning till att bygga dubbelspår mellan Gävle och Härnösand. Vi är tacksamma över att de senaste regeringarna har prioriterat satsningar just på vår sträcka och vi ser inte någon regeringskonstellation som skulle motarbeta dubbelspårsutbyggnad, tvärtom. Men konkurrensen om infrastrukturpengarna är större än någonsin tidigare. I den plan som kom i juni, som omfattar 2018 – 2029, är det många stora järnvägssatsningar som påbörjas i slutet av planperioden och som inte har någon finansiering efter 2029. Det gäller även Nya Ostkustbanan. Det är en stor riskfaktor.

– Nästa regering kan – oberoende av politisk färg – tvingas anpassa planen till den ekonomiska verkligheten. Även om riksdagen skulle besluta att tillskjuta mycket mer pengar till infrastruktur finns inget som tyder på att de stora behoven kommer att mättas. Den hårda konkurrensen kommer att kvarstå. Det betyder att det är viktigt att fortsätta kämpa för dubbelspår. Ett dubbelspår som ger närmare halverade restider och fyrdubblad kapacitet, bidrar till kraftigt reducerade klimatutsläpp, knyter ihop Sverige och som stärker näringslivet i hela Sverige, säger Ingela Bendrot.

 

 

Varför ett dubbelspår behövs

  • Dubbelspåret gynnar både gods- och passagerartrafik, vilket är i det närmaste unikt i det svenska transportsystemet. Det gör att dubbelspårets betydelse för näringslivet blir extra stark.
  • Det finns mycket stor potential för pendling längs hela kusten.  Städer och regioner vinner på ett dubbelspår och främst Umeå och Östersund. Dubbelspår ger tätare, snabbare och mer tillförlitlig trafik.  För Umeå minskar restiden till Stockholm från 6,5 timmar till under fyra timmar. SJ bedömer att mer än hälften av dagens flygresor mellan Stockholm och städerna mellan Sundsvall – Umeå kommer att ersättas av tåg. Det betyder att en miljon flygresor ersätts av snabba och bekväma tågresor.
  • Idag går det mellan 1 800 och 2 500 lastbilar i långväga trafik längst med södra Norrlandskusten. Vi har alla upplevt trängseln och svårigheten att komma fram på vägarna. Mycket av det gods som idag transportera på lastbil skulle med fördel kunna transporteras på järnväg,  men idag finns det inte plats. I vårt fall handlar det också om att få upp gods på järnväg; för all forskning visar att det gods som kommer upp på järnvägen kommer att gå vidare på räls hela vägen genom Sverige vidare ut mot kontinenten.

Tveka inte att höra av er till mig om ni har frågor och funderingar!

Vänliga hälsningar
Ingela Bendrot

ingela.bendrot@nyaostkustbanan.se
vd för Nya Ostkustbanan

Arkiv