Ännu bättre måluppfyllelse för Nya Ostkustbanan

Nya Ostkustbanan visade i sitt remissvar i slutet av november att ett dubbelspår mellan Gävle och Härnösand är en av de satsningar som effektivt tacklar de sex samhällsutmaningar som regeringen lyfte fram i propositionen Infrastruktur för framtiden.

Ett dubbelspår mellan Gävle och Härnösand uppfyller med råge fyra av dessa utmaningar. Nya Ostkustbanan ökar kapaciteten på järnvägen i en central del av Sverige, vilket möjliggör kraftfull överflyttning från flyg och väg till järnväg (gynnar miljön och klimatet), men också om ökad pendling, vidgade arbets- marknadsområden, stor bostadspotential och betydande näringslivsnytta . Det gör att Nya Ostkustbanan har grönt ljus för Klimat, Bostäder, Näringsliv och Sysselsättning. När det gäller digitalisering och social hållbarhet angavs i remissvaret att Nya Ostkustbanan har en god måluppfyllelse, men inte toppresultat. Men bedömningen har nu ändrats.

– Efter att regeringens beslut om att lägga den nya Digitaliseringsmyndigheten i Sundsvall vill vi justera vår bedömning och ge grönt i stället för gult. Sundsvall har redan idag en mycket stark och växande IT-sektor som nu omfattar omkring 4,5 procent av kommunens arbetsmarknad. Idag kan endast Stockholm och Lund visa upp en procentuellt sett större arbetsmarknad för IT-sektorn. Men tack vare den nya myndigheten räknar vi med att digitaliseringen får ökad tyngd i regionen och att Nya Ostkustbanan på ett positivt sät kan bidra till denna utveckling, säger Ingela Bendrot, vd för Nya Ostkustbanan.

 

maluppfyllelse_januari

Se film från Transportforum i Linköping, när Ingela Bendrot, vd, uppdaterar måluppfyllelsen för Nya Ostkustbanan här!

Arkiv