Sverigeförhandlarna visar stort intresse

Det var stor uppslutning och bra stämning på mötet i Stockholm mellan Nya Ostkustbanan och Sverigeförhandlarna den 22 april. På mötet presenterades den nyttoanalys som Sweco gjort. Rapporten visar att Nya Ostkustbanan skapar nytta för hela Sverige. Viktiga godsflöden säkras och effektiviseras, samtidigt som banan skapar störa arbetsmarknadsregioner.

Nya Ostkustbanan knyter samman Sverige. Halverade restider och fyrdubblad kapacitet ger stor utväxling i form av jobb och tillväxt och skapar också en potential för nya bostäder längst med banan, säger Peder Björk kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall och ordförande i Nya Ostkustbanan.

Eva Lindberg, Regionstyrelsens ordförande i Region Gävleborg och vice ordförande i Nya Ostkustbanan pekade på den stora enighet som finns runt Nya Ostkustbanan.

Kommunerna, länsplaneupprättarna, Trafikverket och näringslivet har en stor samsyn kring Nya Ostkustbanan, vilket givetvis underlättar dialogen med Sverigeförhandlingen, säger Eva Lindberg.

Från Sverigeförhandlingen deltog bägge förhandlingspersonerna HG Wessberg och Catharina Boman- Håkansson, huvudsekreteraren Niklas Lundin, samt utredningssekreterarna Sven-Åke Eriksson och Robert Bauducco.

HG Wessberg pekade på att transportsystemet måste hänga ihop och att det är viktigt att knyta samman norra och södra Sverige. Frågor om finansiering, transportsystemets tillförlitlighet, modeller för beräkningar av samhällsekonomiska nyttor samt och potentialen för bostadsbyggande var uppe för diskussion.

Sverigeförhandlingen visade stort intresse för de kalkyler och analyser som Sweco tagit fram. Rapporten kommer att lämnas in till Sverigeförhandlingen och bli en del av underlaget till det delbetänkande som förhandlarna lämnar in till regeringen innan sommaren.

23april_2

Arkiv