Nya Ostkustbanan för ett starkare näringsliv

Att bygga ett modernt dubbelspår för tunga, långa, många och snabba tåg längs södra Norrlandskusten är en av de viktigaste åtgärderna för att klara den gröna omställningen. Näringslivet behöver Nya Ostkustbanan, som kan halvera kostnaderna för godstransporterna, ökar tillgängligheten för invånare och besökare och underlättar företagens kompetensförsörjning.

 

Satsningar som Northvolts batterifabrik i Skellefteå, H2 Green Steel i Boden och Hybrit i Luleå och Gällivare är spektakulära satsningar som får mycket uppmärksamhet i media. Utifrån rapporteringen är det lätt att tro att rekordinvesteringarna enbart rör Norrbotten och Västerbotten, men det stämmer inte. Det har redan genomförts en mängd andra industriinvesteringar i mellersta Sverige, inte minst längs kusten, samtidigt som fler pågår. Efterfrågan på fossilfria produkter växer och industrin drar nytta av den svenska energimixen med vatten- och kärnkraft och en växande andel bio-, vind- och solenergi. I kombination med andra faktorer som alltid varit avgörande för skogs- och malmindustrin, det vill säga tillgång till råmaterial och effektiva transporter. Men järnvägen måste rustas upp för att möjliggöra miljövänliga och konkurrenskraftiga transporter. Företagen vill ha gröna värdekedjor, från råvara till färdig produkt. Då måste järnvägen utvecklas i samma takt som industrin.

 

SCA investerade nära 8 miljarder kronor i Östrands massafabrik och följer upp med en halv miljard kronor i en containerhamn i Sundsvalls logistikpark. Liquid wind satsar 1,5 miljarder kronor på en så kallad elektrometanolfabrik i Örnsköldsvik. Ovako investerar 180 miljoner kronor i en vätgasanläggning i Hofors. Hocksjöns vindkraftpark i Sollefteå kostar 1,6 miljarder kronor. Synsams fabrik i Östersund är en investering för ungefär 250 miljoner kronor. Microsofts datacenter i Gävle och Sandviken öppnade i slutet av 2021. Northvolt Fem i Borlänge ska sysselsätta 1 000 personer. Och så vidare. Listan är lång och växer.

 

Karta som visar redovisade investeringar hos olika näringslivsaktörer. Uppdateras löpande.

 

Med Nya Ostkustbanan minskar kostnaderna för godstransporter med järnväg kraftigt. I en del relationer blir kostnaden upp till 50 % lägre jämfört med lastbil. Vi har låtit studera kostnaden för att transportera en container eller trailer från norra Sverige till olika destinationer när Nya Ostkustbanan är utbyggd. Bränslepriser har antagits enligt Trafikverkets prognos. Kostnaden för att transportera med järnväg från Umeå till Mälardalen (Eskilstuna) sjunker från cirka 12 000 kronor till 8 400 kronor. Med lastbil kostar det i dag ungefär 11 000 kr, en kostnad som bedöms stiga till mellan 12 och 15 000 kr på grund av ökade bränslekostnader. Slutsatsen är tydlig – tåg blir billigare än lastbil. Vinnare: både industrin och miljön!

 

”Näringslivets transporter” är ett bredare begrepp än bara godstransporter. När tågtrafiken kan utvecklas får kunskapsintensiva tjänsteföretag lättare tillgång till en större marknad. Den viktiga besöksnäringen i mellersta och norra Sverige är beroende av att turister och andra besökare kan resa hållbart till målpunkterna. Med Nya Ostkustbanan hittar företagen personal och kan enklare samarbeta med andra företag och forskning och utbildning.

 

Nya Ostkustbanan bidrar till ett starkare näringsliv. Kostnaden för godstransporter minskar samtidigt som tillförlitligheten säkerställs. Företagen kommer närmare sina marknader, vare sig de själva reser till kunderna eller kunderna reser till dem, som i fallet med besöksnäringen. Det blir lättare för företagen att hitta rätt personal eftersom rekryteringsbasen ökar när restiderna minskar.

Umeå-EskilstunaSundsvall-WuppertalKramfors-Poznan
Lastbil15 100 kr48 000 kr46 000 kr
Lastbil (el)9 000 kr38 000 kr35 000 kr
Järnväg8 400 kr32 000 kr24 000 kr
Järnväg/Sjöfart/Väg29 000 kr24 000 kr
Väg/Sjöfart/Väg35 000 kr29 000 kr