Vårt team

Våra medarbetare

Ägarna, i synnerhet huvudägarna Region Västernorrland, Region Gävleborg, Sundsvalls och Gävle kommun, avsätter personella resurser in i bolagets arbete. Dessa personer utgör tillsammans med representanter för berörda EU-kontor bolagets team. Teamet samverkar i för bolaget viktiga frågor.

Ingela Bendrot

VD

Telefon: 076-600 21 21

Mejl: ingela.bendrot@nyaostkustbanan.se

Henric Fuchs

Infrastrukturstrateg, Region Västernorrland

Mejl: henric.fuchs@rvn.se

Malin Lidov Henereyd, porträtt

Malin Lidov Henereyd

Infrastrukturstrateg, Region Gävleborg

Mejl: malin.lidov.heneryd@regiongavleborg.se

Roger Wetterstrand

Enhetschef kollektivtrafik och infrastruktur, Region Västernorrland

Mejl: roger.wetterstrand@rvn.se

Harald Knutsen

Infrastrukturstrateg, Gävle kommun

Mejl: harald.knutsen@gavle.se

Niklas Andersson

Infrastrukturstrateg, Sundsvalls kommun

Mejl: niklas.andersson@sundsvall.se

Lotta Rönström

Senior Adviser in European Affairs, North Sweden European Office

Mejl: lotta.ronstrom@northsweden.eu

Ebba Bjerkander

Policy Adviser, Central Sweden

Mejl: ebba.bjerkander@centralsweden.be

Monika Nyberg

Administratör

Mejl: monika.z.nyberg@sundsvall.se