Styrelsen Ostkustbanan 2015 AB

Peder Björk, ordförande,
kommunstyrelsens ordförande, Sundsvalls kommun.

Eva Lindberg, vice ordförande,
regionstyrelsens ordförande, Region Gävleborg.

Erik Lövgren, ledamot ,
Landstingsstyrelsens ordförande, Västernorrlands landsting.

Jörgen Edsvik, ledamot,
kommunstyrelsens ordförande, Gävle kommun.

Sven-Erik Lindestam, ledamot,
kommunstyrelsens ordförande, Söderhamns kommun.

Mikael Löthstam, ledamot,
kommunstyrelsens ordförande, Hudiksvalls kommun.

Stig Eng, ledamot,
kommunstyrelsens vice ordförande, Nordanstigs kommun.

Fred Nilsson, ledamot,
kommunstyrelsens ordförande, Härnösands kommun.

Jan Sahlén, ledamot,
kommunstyrelsens ordförande, Kramfors kommun.

Glenn Nordlund, ledamot,
kommunstyrelsens ordförande, Örnsköldsviks kommun.

Till styrelsens arbete är länsrådet, Länsstyrelsen Västernorrlands län, Daniel Gustafsson adjungerad.