Styrelsen Ostkustbanan 2015 AB

Val av ny styrelse sker var fjärde år.  Nya Ostkustbanan valde ny styrelse på sin bolagsstämman i Sundsvall den 17 maj 2019.

Den nya styrelsen leds av Glenn Nordlund, som även tidigare suttit i styrelsen, men då i sin egenskap av kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik. Numera representerar han Region Västernorrland.

 

Ordförande Glenn Nordlund (S), Regionstyrelsens ordförande i Region Västernorrland
Vice ordförande Eva Lindberg (S), Regionstyrelsens ordförande i Region Gävleborg (omval)
Per Nylén (S), Kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsviks kommun (nyval)
Jan Sahlén (S), Kommunstyrelsens ordförande i Kramfors kommun (omval)
Andreas Sjölander (S), Kommunstyrelsens ordförande i Härnösands kommun (nyval)
Bodil Hansson (S), vice ordförande i Kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun (nyval)
Stig Eng (C),  vice ordförande i Kommunstyrelsen i Nordanstigs kommun (omval)
Mikael Löthstam (S), Kommunstyrelsens ordförande i Hudiksvalls kommun (omval)
John-Erik Jansson (C), Kommunstyrelsens ordförande i Söderhamns kommun (nyval)
Jörgen Edsvik (S), Kommunalråd i Gävle kommun (omval)

Lekmannarevisorer:

Peter Engström, Örnsköldsvik kommun (nyval)
Roger Hedlund, Region Gävleborg (nyval)

Adjungerade:

Enhetschefen Daniel Gustafsson, Länsstyrelsen Västernorrlands län (omval).

Vakant, Länsstyrelsen i Gävleborg.