Remissvar

Remissvar angående Fjärde järnvägspaketet

Nya Ostkustbanan har lämnat ett remissvar med anledning av Fjärde järnvägspaketet. Vi efterlyser att fler aktörer inkluderas under samråden. Läs remissvaret här.


Remissvar angående Trafikverkets utvecklingsplan för transportekonomi och kapacitetsanalys

Nya Ostkustbanan har tagit del av remissversionen av Trafikverkets utvecklingsplan för transportekonomi och kapacitetsanalys och svarat på remissen. Läs hela remissvaret här.


Remissvar angående trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018 – 2029

Läs remissvaret här.