Investeringsvåg – inte bara i Norrbotten och Västerbotten!

Investeringsvåg – inte bara i Norrbotten och Västerbotten!

Satsningar som Northvolts batterifabrik i Skellefteå, H2 Green Steel i Boden och Hybrit i Luleå och Gällivare är spektakulära satsningar som får mycket uppmärksamhet i media. Utifrån rapporteringen är det lätt att tro att rekordinvesteringarna enbart rör Norrbotten och Västerbotten, men det stämmer inte. Det har redan genomförts en mängd andra industriinvesteringar i mellersta och norra Sverige samtidigt som fler pågår. SCA investerade nära 8 […]

Läs mer

Järnvägsform Norr – anmälan är öppen!

Järnvägsform Norr – anmälan är öppen!

Vad är framtiden för grön industri utan grön infrastruktur? Anmäl dig till Järnvägsforum Norr i Gävle, 24-25 mars! Läs mer och  anmäl dig här: https://jarnvagsforumnorr.se Näringslivet investerar 1 070 miljarder i den gröna omställningen, samtidigt som utbyggnaden av nödvändig järnvägsinfrastruktur går i snigelfart. Hur är det möjligt?  Järnvägen står inför ett uppsving – åtminstone om man lyssnar på de politiska högtidstalen. Men hur mår egentligen Tågsverige? […]

Läs mer

Trafikverkets förslag får hård kritik av regionstyrelsen i Västernorrland

Trafikverkets förslag får hård kritik av regionstyrelsen i Västernorrland

Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan ligger ute på remiss och nu har Västernorrlands regionstyrelse gett sitt svar, som till stora delar underkänner Trafikverkets plan. Det rapporterar SVT Västernorrland (220204, länk öppnas i nytt fönster) Trafikverket vill i den nationella transportinfrastrukturplanen för perioden 2022–2033 bygga nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö till en beräknad kostnad av 104 miljarder kronor. Detta till en bekostnad […]

Läs mer

Gävle kraftsamlar mot Trafikverkets förslag

Gävle kraftsamlar mot Trafikverkets förslag

Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033 duger inte – varken för Gävles eller Sveriges utveckling. Åsa Wiklund Lång (S), kommunstyrelsens ordförande i Gävle, bär fram stark kritik mot Trafikverkets förslag som innebär stora fördröjningar för nödvändiga investeringar i Nya Ostkustbanan. – Förslaget innebär helt förändrade förutsättningar för utlovade infrastrukturinvesteringar, helt annat än det avtal som Gävle kommun har tecknat med staten, säger Åsa Wiklund […]

Läs mer

Vd-analys: Höghastighetsbanorna är inne i ett mycket kritiskt skede

Vd-analys: Höghastighetsbanorna är inne i ett mycket kritiskt skede

Nu är det är bråda dagar. Sitter på tåget hem från Logistikdag Norr i Luleå där närmare 250 personer hade samlats för att diskutera behovet av utbyggd infrastruktur för att möta den gröna omställningen som nu pågår med full kraft. Förra veckan var det Logistikdag Mitt i Sundsvall med fokus på utvecklingen i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen – även där sker viktiga framtidsinvesteringar. Den 30 november […]

Läs mer

Sträckan Sundsvall – Dingersjö medfinansieras av EU

Sträckan Sundsvall – Dingersjö medfinansieras av EU

Positivt besked: EU har beviljat 250 miljoner kronor för fem nya svenska infrastrukturprojekt, bland dessa sträckan Sundsvall – Dingersjö, en del av Ostkustbanan. Projekten föreslås få medel från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa (CEF). Det betyder att Sverige fick full pott – samtliga svenska ansökningar beviljades. – Det är glädjande nyheter att samtliga projekt som regeringen drivit på för nu beviljats medfinansiering. Sverige har beviljats […]

Läs mer

Save the date: Dubbelspårets dag 21 maj

Save the date: Dubbelspårets dag 21 maj

Nu är det snart dags för vårt årliga event – dagen då vi samlas för att sluta upp kring dubbelspårsutbyggnaden. Det blir som vanligt kunskapsseminarium, ägarforum och årsstämma. Boka in ”Dubbelspårets dag” redan nu! För att vara med på Årsstämman och Ägarforum krävs särskild inbjudan. Alla som vill får vara med på Kunskapsseminariet. Alla möten hålls via Zoom. Anmälan görs till anmalan@nyaostkustbanan.se. Mer information kommer! BLOCK […]

Läs mer

Nya Ostkustbanan i högnivåmöte om EU:s stomnätskorridor Skandinavien–Medelhavet

Nya Ostkustbanan i högnivåmöte om EU:s stomnätskorridor Skandinavien–Medelhavet

Den 2 mars träffade Nya Ostkustbanans ledning samordnaren för EU:s stomnätskorridor Skandinavien–Medelhavet, Pat Cox, för en diskussion om bristerna längs med den nuvarande järnvägen mellan Gävle och Härnösand, och de möjligheter en utbyggnad till ett dubbelspår skulle öppna för både på nationell nivå och EU-nivå. Inför förlängningen av EU:s högt prioriterade stomnätskorridor Skandinavien–Medelhavet (ScanMed) arrangerade North Sweden European Office ett möte mellan samordnaren för ScanMed, […]

Läs mer

Remissinstanserna: Avbryt inte satsningarna på att bygga ut järnvägssystemet

Remissinstanserna: Avbryt inte satsningarna på att bygga ut järnvägssystemet

Trafikverket lämnade i höstas sitt underlag till nästa infrastrukturproposition till regeringen. Underlaget har varit på bred remiss och remissvaren har nu levererats. Nya Ostkustbanan har gått igenom remissvaren. Som förväntat spretar svaren beroende på avsändaren, men det finns flera frågor där remissinstanserna i huvudsak är samstämmiga: Det blir ett nej till en längre planperiod: 12 år räcker, annars låser man upp en framtid som vi […]

Läs mer