Remissinstanserna: Avbryt inte satsningarna på att bygga ut järnvägssystemet

Remissinstanserna: Avbryt inte satsningarna på att bygga ut järnvägssystemet

Trafikverket lämnade i höstas sitt underlag till nästa infrastrukturproposition till regeringen. Underlaget har varit på bred remiss och remissvaren har nu levererats. Nya Ostkustbanan har gått igenom remissvaren. Som förväntat spretar svaren beroende på avsändaren, men det finns flera frågor där remissinstanserna i huvudsak är samstämmiga: Det blir ett nej till en längre planperiod: 12 år räcker, annars låser man upp en framtid som vi […]

Läs mer