Sträckan Sundsvall – Dingersjö medfinansieras av EU

Sträckan Sundsvall – Dingersjö medfinansieras av EU

Positivt besked: EU har beviljat 250 miljoner kronor för fem nya svenska infrastrukturprojekt, bland dessa sträckan Sundsvall – Dingersjö, en del av Ostkustbanan. Projekten föreslås få medel från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa (CEF). Det betyder att Sverige fick full pott – samtliga svenska ansökningar beviljades. – Det är glädjande nyheter att samtliga projekt som regeringen drivit på för nu beviljats medfinansiering. Sverige har beviljats […]

Läs mer

Save the date: Dubbelspårets dag 21 maj

Save the date: Dubbelspårets dag 21 maj

Nu är det snart dags för vårt årliga event – dagen då vi samlas för att sluta upp kring dubbelspårsutbyggnaden. Det blir som vanligt kunskapsseminarium, ägarforum och årsstämma. Boka in ”Dubbelspårets dag” redan nu! För att vara med på Årsstämman och Ägarforum krävs särskild inbjudan. Alla som vill får vara med på Kunskapsseminariet. Alla möten hålls via Zoom. Anmälan görs till anmalan@nyaostkustbanan.se. Mer information kommer! BLOCK […]

Läs mer

Nya Ostkustbanan i högnivåmöte om EU:s stomnätskorridor Skandinavien–Medelhavet

Nya Ostkustbanan i högnivåmöte om EU:s stomnätskorridor Skandinavien–Medelhavet

Den 2 mars träffade Nya Ostkustbanans ledning samordnaren för EU:s stomnätskorridor Skandinavien–Medelhavet, Pat Cox, för en diskussion om bristerna längs med den nuvarande järnvägen mellan Gävle och Härnösand, och de möjligheter en utbyggnad till ett dubbelspår skulle öppna för både på nationell nivå och EU-nivå. Inför förlängningen av EU:s högt prioriterade stomnätskorridor Skandinavien–Medelhavet (ScanMed) arrangerade North Sweden European Office ett möte mellan samordnaren för ScanMed, […]

Läs mer

Remissinstanserna: Avbryt inte satsningarna på att bygga ut järnvägssystemet

Remissinstanserna: Avbryt inte satsningarna på att bygga ut järnvägssystemet

Trafikverket lämnade i höstas sitt underlag till nästa infrastrukturproposition till regeringen. Underlaget har varit på bred remiss och remissvaren har nu levererats. Nya Ostkustbanan har gått igenom remissvaren. Som förväntat spretar svaren beroende på avsändaren, men det finns flera frågor där remissinstanserna i huvudsak är samstämmiga: Det blir ett nej till en längre planperiod: 12 år räcker, annars låser man upp en framtid som vi […]

Läs mer