Nya Ostkustbana är ett lönsamt projekt för AB Sverige

Nya Ostkustbana är ett lönsamt projekt för AB Sverige

Nya Ostkustbanans vd Ingela Bendrot och konsulten Lars Nilsson skriver i en debattartikel att Nya Ostkustbanan är en lönsam investering, hela texten ser ni här: ”Flyttströmmarna ändras nu. Det sker en nettoutflyttning från Stockholm och industrisatsningarna i norr gör att det diskuteras ett bidrag för att flytta till norra Sverige. Men infrastrukturen har inte följt med i omvärldsförändringarna. Allt för mycket fokus är på jättesatsningar […]

Läs mer

Nu väcks förhoppningar om nattåg direkt mellan Berlin och Umeå

Nu väcks förhoppningar om nattåg direkt mellan Berlin och Umeå

27 juni var det äntligen premiär för Snälltågets nattåg från Stockholm till Berlin. Nu väcks förhoppningar om nattåg som trafikerar hela vägen från Umeå ned till Berlin, och från Luleå den dag Norrbotniabanan står klar.  Nattåget till Berlin avgår kl. 16.22 från Stockholms Central och kommer fram till Berlin Hauptbahnhof strax före kl. 09.00 på morgonen.  Tåget stannar på gångavstånd från Brandenburger Tor och Unter den Linden […]

Läs mer

Ris och ros till regeringsuppdrag

Ris och ros till regeringsuppdrag

En hel del arbete återstå innan regeringen kan fatta beslut om en ny nationell plan. Nästa steg är att Trafikverket tar fram ett förslag till hur pengarna ska användas. Igår fattade regeringen beslut om att ge Trafikverket i uppdrag att ta fram ett  förslag till en trafikslagsövergripande nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033. Nya Ostkustbanan ser både glädjeämnen och orosmoln i beslutet. I […]

Läs mer

Viktigt att regeringen ser Nya Ostkustbanan som en samlad investering

Viktigt att regeringen ser Nya Ostkustbanan som en samlad investering

4 juni arrangerade Trafikverket Region Mitt ett Dialogmöte med berörda regioner och handelskamrar. Nya Ostkustbanan medverkade – här kan ni se vår presentation. Nya Ostkustbanan deltog tack vare att  både Region Västernorrland och Region Gävleborg delade med sig av sin tid.   Nya Ostkustbanan är den enskilt viktigaste infrastruktursatsningen för dessa regioners del. Eva Lindberg som är regionstyrelsens ordförande i Region Gävleborg, tillika vice ordförande i […]

Läs mer

Sverige ansöker om 420 miljoner i EU-medel till spårbyte norr om Gävle

Sverige ansöker om 420 miljoner i EU-medel till spårbyte norr om Gävle

Spår och växelbytet på sträckan Gävle–Vallvik är en del av den svenska återhämtningsplanen som skickats in till EU-kommissionen. Av de totalt 34 miljarder svenska kronor som Sverige ansöker om, ska 420 miljoner gå till Gävle–Åänge. – Sverige har ansökt om 420 miljoner svenska kronor i EU-medel till det pågående spår- och växelbytet på sträckan Gävle–Åänge (Vallvik). Åtgärden, som redan är utpekad i den nuvarande nationella […]

Läs mer

Ny rapport: Nya Ostkustbanan samhällsekonomiskt lönsam

Ny rapport: Nya Ostkustbanan samhällsekonomiskt lönsam

– Nya Ostkustbanan visar samhällsekonomisk lönsamhet, vilket är i det närmaste unikt för stora järnvägsprojekt säger Ingela Bendrot som är vd för Nya Ostkustbanan. – Vi har tidigare pekat på brister i Trafikverkets kalkylmodeller. Modellerna underskattar en rad viktiga faktorer och därför ser det ut som om stora järnvägsprojekt är olönsamma. Därför är det extra glädjande att nya beräkningar som utförts helt i enlighet med […]

Läs mer

Dubbelspårets dag 21 maj – nya styrelseledamöter valdes

Dubbelspårets dag 21 maj – nya styrelseledamöter valdes

21 maj samlades berörda kommuner, regioner och andra intressenter  för att sluta upp kring dubbelspårsutbyggnaden. Det hölls kunskapsseminarium, ägarforum och årsstämma. Här kan ni ta del av presentationerna från Kunskapsseminariet och Ägarforum.  Nya styrelseledamöter valdes På årsstämman valdes tre nya styrelseledamöter. Samtliga representerar bolagets tre nya delägare Sollefteå kommun, Timrå kommun och Ånge kommun. Samtliga är ordförande i kommunstyrelsen i sin kommun.  Styrelsen i övrigt ser ut enligt nedan: […]

Läs mer

Nya Ostkustbanan väl rustat inför kommande planbeslut

Nya Ostkustbanan väl rustat inför kommande planbeslut

De senaste tio åren har Trafikverket, regioner och kommuner lagt ned mycket arbete på att utreda hur utbyggnaden av Nya Ostkustbanan kan genomföras. Nu är vi bättre rustade än någonsin, säger Glenn Nordlund som är ordförande för Nya Ostkustbanan. På fredagen har Nya Ostkustbanan sitt årliga event. Det blir som vanligt kunskapsseminarium, ägarforum och årsstämma. Även denna gång via nätet. Glenn Nordlund kommer inleda mötet med […]

Läs mer

Nya Ostkustbanans verksamhet 2020 i sammandrag

Nya Ostkustbanans verksamhet 2020 i sammandrag

21 maj har Nya Ostkustbanan kunskapsseminarium, ägarforum och årsstämma. Vi kan blicka tillbaka på ett händelserikt år! – Trots Covid har det varit ett bra verksamhetsår. Vi har följt vår verksamhetsplan och nått våra uppsatta mål. Vi har fortsatt vårt arbete med att berätta om Nya Ostkustbanan för relevanta beslutsfattare. Vi har träffat infrastrukturminister Tomas Eneroth och samtliga riksdagspartiers trafikpolitiska talespersoner. Förra våren en studieresa […]

Läs mer

Nya Ostkustbanan vidgar och stärker arbetsmarknaden

Nya Ostkustbanan vidgar och stärker arbetsmarknaden

Gävles arbetsmarknadsregion har inte vuxit i nord-sydlig riktning på hela 30 år, men med utbyggt dubbelspår på Ostkustbanan skulle arbetsmarknaden växa snabbt och kraftfullt. Det är slutsatsen i en ny rapport från Sweco.    Rapporten presenterades under tisdagen av seniorkonsult Henrik Andersson från Sweco i samband med ett dialogmöte som anordnats av Söderhamnsporten. Rapporten visar tydligt hur viktigt det är med goda pendlingsmöjligheter. Det handlar […]

Läs mer