Nya Ostkustbanan viktig för hela landet – perspektiv och tankar från rundabordssamtal

Nya Ostkustbanan viktig för hela landet – perspektiv och tankar från rundabordssamtal

Under Rundabordssamtalet om Nya Ostkustbanan i riksdagen den 19 oktober lyftes många intressanta perspektiv och tankar, kring varför Nya Ostkustbanan är en viktig infrastruktursatsning för hela landet och också om varför det är viktigt att träffas och ta del av varandras perspektiv.     Ingela Bendrot 19 oktober anordnade Nya Ostkustbanan ett Rundabordssamtal i Riksdagen. Intresset var stort, och flera ledamöter från riksdagens Trafikutskott hade […]

Läs mer

Dubbelspår öppnar för snabbare, tyngre och längre tåg

Dubbelspår öppnar för snabbare, tyngre och längre tåg

Just nu pågår intensiva överläggningar i Riksdagens Trafikutskott om den framtida infrastrukturpolitiken. En av de satsningar som lyfts upp i diskussionen är Ostkustbanan. Idag är sträckan mellan Gävle och Härnösand Sveriges längsta flaskhals. 27 mil enkelspårig järnväg i en del av Sverige där det finns mycket stort behov av väl fungerande järnvägstransporter.  – Trycket på järnvägen mellan Gävle och Härnösand är mycket stort. Pendlingen längst med […]

Läs mer

Rundabordssamtal i Riksdagen väcker intresse

Rundabordssamtal i Riksdagen väcker intresse

Intresset var stort när Nya Ostkustbanan bjöd in till Rundabordssamtal om järnvägens konkurrenskraft den 19 oktober. Flera ledamöter från Riksdagens Trafikutskott deltog, samt ledamöter från de berörda länen. Även trafikpolitiska sekreterarare från både Socialdemokarterna och Moderaterna var på plats. – Vi hade bjudit in ett par högintressanta och relevanta gäster som fick ge sin syn på vad som behövs för att järnvägen ska bli mer […]

Läs mer

Gamla Ostkustbanan – en sliten 89-åring

Gamla Ostkustbanan – en sliten 89-åring

Idag är det exakt 89 år sedan Ostkustbanan togs i bruk. Sträckan mellan Gävle och Härnösand invigdes 31 oktober 1927 . Den byggdes under ledning av Andreas Lagergren. Det första tåget avgick från Härnösands station; två A-lok och ett flertal grönmålade OKB-vagnar. De vackra stationshusen och banvaktarstugorna hade ritadets av den norsk-svenske arkitekten Karl Güettler. – Ostkustbanan har betytt mycket för utvecklingen längst med södra Norrlandskusten, […]

Läs mer

Stort intresse för dubbelspår mellan Gävle och Härnösand

Stort intresse för dubbelspår mellan Gävle och Härnösand

24 oktober anordnade Nya Ostkustbanan en studieresa för Trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith. Studieresan genomfördes i en speciellt inhyrd motorvagn, där deltagarna på ett mycket pedagogiskt sätt kunde se banans standard genom motorvagnens framruta eller via monitorer i konferensavdelningen. Ett dubbelspår mellan Gävle och Härnösand är den absolut viktigaste utvecklingsfrågan längst med stråket. Därför var uppslutningen stor. Bägge länens landshövdingar – Per Bill och Gunnar […]

Läs mer

Moderaterna för dubbelspårsutbyggnad mellan Gävle och Sundsvall

Moderaterna för dubbelspårsutbyggnad mellan Gävle och Sundsvall

Moderaterna tar nu ställning för en dubbelspårsutbyggnad mellan Gävle och Sundsvall. Det framgår i den kommittémotion som partiet lämnat med anlednig av Regeringens infrastrukturproposition. Moderaterna är det enda parti som tydligt tagit ställning för dubbelspårsutbygganden hela sträckan Gävle – Sundsvall, men intresset och enagemanget är stort även inom flera andra partier. – Det är glädjande att Moderaterna tydligt tar ställning för dubbelspårsutbyggnad upp till Sundsvall. Även […]

Läs mer

Enighet vid Rundabordsamtal i Riksdagen – satsningar på järnvägen behövs

Enighet vid Rundabordsamtal i Riksdagen – satsningar på järnvägen behövs

Många bra diskussioner och många viktiga infallsvinklar lyftes vid det Rundabordssamtal som anordnades i Riksdagen den 19 oktober. Uppslutning var god – extra roligt var att så många ledamöter från Trafikutskottet närvarade och bidrog till samtalet. Diskussionerna kretsade bland annat kring vad som krävs för att järnvägens konkurrenskraft ska stärkas. Alla verkade vara överens om att det krävs betydande satsningar på underhåll av befintliga banor. Många […]

Läs mer

Rundabordsamtal i Riksdagen

Rundabordsamtal i Riksdagen

Välkommen att delta i ett samtal om hur järnvägens roll i transportsystemet kan stärkas. Utgångspunkten är Ostkustbanan; Sveriges längsta flaskhals. 27 mil enkelspår i en del av Sverige där bättre järnväg efterfrågas. De stora industrierna längst med kusten vill lägga ännu mer gods på järnväg. Men det går inte. Kapaciteten räcker inte till. Medverkande: Gunnar Alexandersson, regeringens särskilda utredare av järnvägens organisation Henrik Andersson, strategikonsult och civilingenjör Sweco Gunnar Holmberg, landshövding […]

Läs mer

Nya Ostkustbanan förordar västligt alternativ

Nya Ostkustbanan förordar västligt alternativ

Nya Ostkustbanan  förordar det västliga alternativet med ett nytt stationsläge – Gävle Västra. Det nya västliga stationsläget med direkt koppling till tre olika banor och en närhet till Gävle Sjukhus, Högskolan i Gävle och bostäder är strategiskt viktigt för att möta de behov av nya bostäder och väl fungerande pendling i denna del av Sverige. Genom att samlokalisera Ostkustbanan, Norra Stambanan och Bergslagsbanan uppstår många […]

Läs mer

Nya Ostkustbanan kräver oförändrad eller bättre nattågstrafik efter 2018 

Nya Ostkustbanan kräver oförändrad eller bättre nattågstrafik efter 2018 

Sedan många år tillbaka har staten upphandlat nattågstrafik till övre Norrland och Narvik. Nuvarande avtal löper ut i december 2018. Inför den nya upphandlingen har Trafikverkets utrett olika alternativ för den framtida nattågstrafiken. Trafikverkets rapport beskriver förutsättningarna för dagens trafik och redovisar tre möjliga alternativ och dess effekter vid den kommande upphandlingen. Alternativen enligt Trafikverkets är: Att fortsätta dagens utbud med två tåg i vardera […]

Läs mer