Ny rapport tar sikte på godstrafikens behov

Ny rapport tar sikte på godstrafikens behov

Idag går nästan inget gods på kustjärnvägen. Alla som åker på E4-an vet att detta är ett av de hårdast belastade godsstråken i Sverige. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Enligt Trafikverket går upp emot 2 500 lastbilar längs södra Norrlandskusten varje dag. Om inget görs kommer denna siffra att öka med 40 procent till 2040. Nya Ostkustbanan har låtit Sweco tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan […]

Läs mer

Tomas Eneroth: ”Dubbelspåret viktigt för hela Sveriges tillväxt”

Tomas Eneroth: ”Dubbelspåret viktigt för hela Sveriges tillväxt”

Infrastrukturministern slår fast att  dubbelspårsutbyggnaden inte är en regional satsning. Det är en  nationell satsning. Stora satsningar görs nu på att lyfta infrastrukturen, bara i Västernorrland uppgår satsningarna till tio miljarder kronor. Sundsvalls Tidning gjorde en stor intervju med infrastrukturminister Tomas Eneroth då han besökte Sundsvall och Härnösand hösten 2019. Frågorna kretsade kring ministerns syn på dubbelspårsutbyggnaden. Vi återger här delar av intervjun. Reportern Pontus Hellsén […]

Läs mer

Eneroth vill ha en järnväg med hög kapacitet längs hela Norrlandskusten

Över tio miljarder kommer att läggas och läggs redan på infrastrukturen i Västernorrland. Merparten satsas på upprustning av järnvägar. – Nya Ostkustbanan är den här regionens viktigaste prioritering, konstaterade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) då han i mitten av oktober besökte Sundsvall och Härnösand för att följa upp de arbeten som pågår i regionen. Arbetet med Ådalsbanan är redan igång och 2023 beräknas järnvägen vara klar […]

Läs mer

Nya Ostkustbanan vann priset ”Årets insats för bygg och anläggningsbranschen”

Nya Ostkustbanan vann priset ”Årets insats för bygg och anläggningsbranschen”

Det blev Nya Ostkustbanan som kammade hem Sveriges Byggindustriers pris ”Årets insats för bygg- och anläggningsbranschen i Västernorrland” på Sundsvalls Business Award den 19 september.  Kommunalrådet Bodil Hansson, som också är ledamot i Nya Ostkustbanans styrelse, tog emot priset som delades ut av tidigare infrastrukturministern Catharina Elmsäter Swärd, som nu är vd för Sveriges Byggindustrier. I år var Nya Ostkustbanan, Timråbo och Diös nominerade. Nya […]

Läs mer

Totalavstängning oroar

Totalavstängning oroar

Oron är stor hos alla berörda inför det av Trafikverket beslutade spårbytet mellan Gävle och Åänge. Trafikverkets beslut innebär en totalavstängning av Ostkustbanan under 16 veckor hösten 2021. En sådan avstängning får mycket långgående konsekvenser både för passagerare och gods. Kritiken mot hur spårbytet genomförs har varit omfattande och under senaste året har flera berörda, inte minst SJ och Region Gävleborg, agerat för att Trafikverkets […]

Läs mer

Nya Ostkustbanan nomineras till priset ”Årets insats för bygg- och anläggningsbranschen”

Nya Ostkustbanan nomineras till priset ”Årets insats för bygg- och anläggningsbranschen”

För tredje året i rad delar Sveriges Byggindustrier ut priset Årets insats för bygg- och anläggningsbranschen i Västernorrland. Med priset vill Byggindustrierna uppmärksamma branschen och inspirera fler aktörer att arbeta för en attraktiv, sund och säker byggbransch. Priset tilldelas person, företag, organisation, projekt eller innovation som utvecklar och bidrar till en modern och attraktiv byggbransch i länet. Nya Ostkustbanan är en av tre finalister och […]

Läs mer

Många viktiga möten under våren

Många viktiga möten under våren

En viktig del i vårt arbete är att träffa ledande politiker på riksnivå. Vi har sedan tidigare väl upparbetade kontakter med infrastrukturminister Tomas Eneroth och hans medarbetare, men också med andra viktiga politiker på nationell nivå. För vår del är Trafikutskottet viktigt, och vi har sedan tidigare bra kontakter där. Vi har haft mycket bra diskussioner och mött ett stort intresse och fått många bra […]

Läs mer

Kraftsamling för dubbelspår

Kraftsamling för dubbelspår

Den 17 maj samlas politiker och tjänstemän från berörda kommuner och regioner i Sundsvall för att uppdatera sig om dubbelspårsutbyggnaden. Under dagen kommer ett kunskapsforum att anordnas där flera intressanta talare medverkar. Här kan du se hela programmet.   Varmt välkommen!

Läs mer

Stor uppslutning i Luleå

Stor uppslutning i Luleå

Det var stor uppslutning på EUROPAFORUM NORRA SVERIGE. Mötet, som hölls i Luleå 28 – 29 mars, samlade närmare 200 deltagare. EUROPAFORUM NORRA SVERIGE är en viktig mötesplats och på årets möte var det fokus på framtidsfrågor på en övergripande nivå  – Brexit, sammanhållningspolitiken och även EU-valet.   I torsdags var parallella seminarier där ett handlade om infrastruktur. Peder Björk som är kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall […]

Läs mer

Dubbelspårsutbyggnaden – vad händer nu?

Dubbelspårsutbyggnaden – vad händer nu?

Regeringens planbeslut 2018 innebar att sammanlagt 8,1 miljarder anslogs till dubbelspårsutbyggnaden mellan Gävle och Härnösand under åren 2018 – 2029. Det är därmed en av de största järnvägssatsningarna i Sverige just nu. Mycket arbete pågår för att beslutade etapper ska kunna genomföras enligt tidplan, men också för att fler etapper ska kunna läggas in i nästa planbeslut som kommer 2022. Trafikverket arbetar just nu mycket intensivt […]

Läs mer