Oroväckande slutsatser från Trafikverket

Oroväckande slutsatser från Trafikverket

Trafikverket har lämnat sitt underlag till regeringens kommande infrastrukturproposition och det är en på många sätt bekymmersam läsning. Trafikverket gör bedömningen att pengarna under de närmaste 12–16 åren inte räcker till annat än att lappa och laga dagens system. Några framtidssatsningar ingår inte i förslaget. Inte ens att bygga färdigt halvbyggda projekt som Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan. Infrastrukturministern vill ha Sverige som en permanent världsutställning […]

Läs mer

Intensifierad debatt om järnvägens fortsatta utveckling

Intensifierad debatt om järnvägens fortsatta utveckling

I vår kommer regeringen att lägga fram sin infrastrukturproposition. Den kommer bland annat innehålla förslag till hur mycket pengar som ska satsas på infrastruktur under de kommande 12 eller 16 åren. En fråga som är extra het är hur regeringen kommer att hantera höghastighetsbanorna mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. I juni gav regeringen Trafikverket i uppdrag att ännu en gång utreda hur sådana banor ska kunna […]

Läs mer

Blicka in i framtiden – vad händer fram till det magiska logistikåret 2024?

Blicka in i framtiden – vad händer fram till det magiska logistikåret 2024?

Vill du blicka in i framtiden och lära dig mer om de stora investeringar som just nu pågår i och runt Sundsvall? De flesta syftar till att stärka sambandet mellan järnväg och sjöfart, och underlätta så att mer gods går på klimatsmarta transportsätt. Idag torsdag 22 oktober klockan 13:30 kan du se webbsändningen och paneldiskussionen om år 2024 då infrastruktursatsningar som Logistikparken, triangelspår, E14, dubbelspår […]

Läs mer

Järnvägsnät för 250 km/h – missa inte kommande webbinarier

Järnvägsnät för 250 km/h – missa inte kommande webbinarier

Hur snabbt går det att bygga ett järnvägsnät för 250 km/h för hela Sverige? Vad kostar det? Hur ser nyttorna ut? Detta är frågor som kommer att besvaras på de webbinarier som äger rum 14 och 20 oktober. – Just nu arbetar både Trafikverket och regeringen intensivt med en proposition om Sveriges framtida infrastrukturpolitik. Förslaget ska läggas på Riksdagens bord i vår. På vilket sätt […]

Läs mer

Trafikutskottets ordförande kräver snabbare byggtakt på Nya Ostkustbanan

Trafikutskottets ordförande kräver snabbare byggtakt på Nya Ostkustbanan

Jens Holm som är ordförande i Riksdagens Trafikutskott kräver snabbare byggtakt på Nya Ostkustbanan. Han frågar nu infrastrukturminister Tomas Eneroth om han är beredd  att vidta åtgärder för tidigareläggning av dubbelspåret på sträckan Gävle–Härnösand. Bakgrunden är att det på grund av coronautbrottet är betydligt mindre trafik på järnvägen, något som ger en möjlighet till ökat underhållsarbete och utbyggnad av ny järnvägskapacitet. Jens Holm, som är riksdagsledamot och ordförande i […]

Läs mer

Intensiv rundresa för Nya Ostkustbanans vd

Intensiv rundresa för Nya Ostkustbanans vd

Nya Ostkustbanans vd Ingela Bendrot gjorde en intensiv turné från Gävle i söder till Umeå i norr. Syftet var att i första hand besöka bolagets delägare, men också att träffa företag och andra intressenter. Det blev en minst sagt intensiv vecka med många intressanta möten, varav de flesta hölls utomhus på grund av Coronapandemin. –I vanliga fall träffas vi regelbundet, men i år har alla […]

Läs mer

Nya Ostkustbanans styrelse: Påskynda byggnationen av dubbelspåret

Nya Ostkustbanans styrelse: Påskynda byggnationen av dubbelspåret

  Nya Ostkustbanans styrelse säger ja till Trafikverkets utbyggnadsstrategi för sträckan Gävle–Västeraspby, men vill ha ett mycket snabbare genomförande. Det framkommer i det yttrande som styrelsen nu skickat till Trafikverket. Det var i våras som Trafikverket presenterade sitt förslag till utbyggnadsstrategi. Det handlar i praktiken om att bygga en helt ny järnväg för snabbare, längre och tyngre tåg. Den nya banan blir dubbelspårig, vilket gör […]

Läs mer

Nya Ostkustbanan kräver: Satsa på 250 km/h

Nya Ostkustbanan kräver: Satsa på 250 km/h

Trafikverket arbetar för högtryck för att ta fram underlag inför nästa nationella infrastrukturplan; den plan som styr hur statens infrastrukturpengar ska användas. Ett högintressant underlag är den rapport som handlar om hur ett heltäckande järnvägsnät för 250 km/h skulle kunna se ut. Detta alternativ framstår som allt mer attraktivt, särskilt när allt mer pekar på att höghastighetsbanorna både är extremt dyra och kommer att ta […]

Läs mer

Grattis på 10-årsdagen, Botniabanan!

Grattis på 10-årsdagen, Botniabanan!

2010 stod Botniabanan klar för trafik mellan Väsperaspby och Umeå. Som en länk mellan Ostkustbanan och Norrbotniabanan binder Botniabanan ihop Norrlands kustjärnväg. Grattis! hälsar Nya Ostkustbanan, inte bara till Botniabanan utan till alla som dragit nytta av den unga järnvägen. – Botniabanan är en järnväg som har bidragit väldigt positivt till utvecklingen och som visar hur positivt det är med ny infrastruktur – för jobb, […]

Läs mer

EU medfinansierar dubbelspår på Nya Ostkustbanan

EU medfinansierar dubbelspår på Nya Ostkustbanan

Dubbelspår mellan Gävle och Härnösand får EU-pengar! Nära 37 miljoner kronor – halva kostnaden till att börja med. – EU har ett helikopterperspektiv för att få till en fungerande infrastruktur i hela Europa och här pekas dubbelspår på Ostkustbanan ut som en viktig prioritering i konkurrens med andra projekt. Det är en viktig signal. Det stärker oss i våra positioner, säger Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens […]

Läs mer