Nya Ostkustbanan har blivit partner i Fossilfritt Sverige

Nya Ostkustbanan har blivit partner i Fossilfritt Sverige

Nya Ostkustbanan har gått in som partner i Fossilfritt Sverige. – Vi vill också vara med och visa vägen till en hållbar framtid. För vår del är dubbelspårsutbyggnaden mellan Gävle och Härnösand är en stor och viktig satsning för att underlätta ett fossilfritt samhälle, säger Glenn Nordlund, ordförande för Nya Ostkustbanan. Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med […]

Läs mer

Beräkningar från Sweco visar på halverade restider med Nya Ostkustbanan jämfört med bil

Beräkningar från Sweco visar på halverade restider med Nya Ostkustbanan jämfört med bil

Ett rundare och närmare Sverige, ett lyft för både kuststäder och inlandskommuner – och för miljön! Det finns många goda argument för upprustningen av järnvägen längs södra Norrlandskusten. – En förkortad, smidig och säker resa i ombonad miljö, i stället för en bilresa som många gånger är slingrig i mörker och halka är nog det som människorna som bor i Västernorrland och Gävleborgs län, och […]

Läs mer

Sundsvall får Sveriges snabbaste tåg – så blir SJ:s nya storsatsning

Sundsvall får Sveriges snabbaste tåg – så blir SJ:s nya storsatsning

Snabbtåg Stockholm–Sundsvall på två timmar är snart en realitet.  Det är en av de sträckor i landet som kommer att trafikeras av den nya generationens tåg, vars maxhastighet ligger på 250 kilometer i timmen. – Sveriges snabbaste tåg ska rulla på Ostkustbanan från och med 2023, berättar SJ:s affärschef Jan Kyrk. Sedan klimatdebatten tog fart, företagens resepolicyer ändrades och nattposten från norr började rulla på […]

Läs mer

16 veckor avstängning för all järnvägstrafik Gävle–Söderhamn hösten 2021

16 veckor avstängning för all järnvägstrafik Gävle–Söderhamn hösten 2021

Trafikverkets beslut om totalavstängning av järnvägen mellan Gävle och Söderhamn under 16 veckor hösten 2021 står fast trots hård kritik från de som drabbas. – Under året som gått har vi bjudit in Trafikverket till dialog och diskussion vid ett flertal tillfällen. På träffarna med Trafikverket har vi lyft upp konstruktiva och genomförbara förslag på förbättringsåtgärder som kan minska de negativa effekterna av spårbytet. Men […]

Läs mer

Studieresa längs södra Norrlandskusten

Studieresa längs södra Norrlandskusten

 Den 18 oktober klockan 07.10 hoppade en entusiastisk grupp på Trafikverkets motorvagn på Sundsvalls järnvägsstation för en resa ned till Gävle. Det var nationella godstransportrådets kansli med kanslichefen Åsa Tysklind och nationella sjöfartssamordnaren Pia Berglund i spetsen. Bland deltagarna finns även deltagare från Trafikverket Region Mitt, Handelskammaren Mittsverige, Mellansvenska Handelskammaren, Region Västernorrland, Region Gävleborg,  Sundsvalls kommun, Sundsvalls Logistikpark, berörda Länsstyrelser, Real Rail, Sweco, Mittstråket, Nouryon, […]

Läs mer

”Flaskhalsen i flaskhalsen” – begränsar kustjärnvägens potential

”Flaskhalsen i flaskhalsen” – begränsar kustjärnvägens potential

Härnösand och Sundsvall hör till de städer som har mest att vinna på ett utbyggt dubbelspår. Det beror på att sträckan mellan Härnösand och Sundsvall håller mycket låg kvalitet. Kurvor, backar och dålig bärighet gör att tågen måste köra sakta. – E4-an mellan Härnösand och Sundsvall är fem mil lång, järnvägen sju mil. Idag tar tåget 59 minuter, buss 46 minuter och bil 43 minuter. […]

Läs mer

Ny rapport tar sikte på godstrafikens behov

Ny rapport tar sikte på godstrafikens behov

Idag går nästan inget gods på kustjärnvägen. Alla som åker på E4-an vet att detta är ett av de hårdast belastade godsstråken i Sverige. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Enligt Trafikverket går upp emot 2 500 lastbilar längs södra Norrlandskusten varje dag. Om inget görs kommer denna siffra att öka med 40 procent till 2040. Nya Ostkustbanan har låtit Sweco tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan […]

Läs mer

Tomas Eneroth: ”Dubbelspåret viktigt för hela Sveriges tillväxt”

Tomas Eneroth: ”Dubbelspåret viktigt för hela Sveriges tillväxt”

Infrastrukturministern slår fast att  dubbelspårsutbyggnaden inte är en regional satsning. Det är en  nationell satsning. Stora satsningar görs nu på att lyfta infrastrukturen, bara i Västernorrland uppgår satsningarna till tio miljarder kronor. Sundsvalls Tidning gjorde en stor intervju med infrastrukturminister Tomas Eneroth då han besökte Sundsvall och Härnösand hösten 2019. Frågorna kretsade kring ministerns syn på dubbelspårsutbyggnaden. Vi återger här delar av intervjun. Reportern Pontus Hellsén […]

Läs mer

Eneroth vill ha en järnväg med hög kapacitet längs hela Norrlandskusten

Över tio miljarder kommer att läggas och läggs redan på infrastrukturen i Västernorrland. Merparten satsas på upprustning av järnvägar. – Nya Ostkustbanan är den här regionens viktigaste prioritering, konstaterade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) då han i mitten av oktober besökte Sundsvall och Härnösand för att följa upp de arbeten som pågår i regionen. Arbetet med Ådalsbanan är redan igång och 2023 beräknas järnvägen vara klar […]

Läs mer

Nya Ostkustbanan vann priset ”Årets insats för bygg och anläggningsbranschen”

Nya Ostkustbanan vann priset ”Årets insats för bygg och anläggningsbranschen”

Det blev Nya Ostkustbanan som kammade hem Sveriges Byggindustriers pris ”Årets insats för bygg- och anläggningsbranschen i Västernorrland” på Sundsvalls Business Award den 19 september.  Kommunalrådet Bodil Hansson, som också är ledamot i Nya Ostkustbanans styrelse, tog emot priset som delades ut av tidigare infrastrukturministern Catharina Elmsäter Swärd, som nu är vd för Sveriges Byggindustrier. I år var Nya Ostkustbanan, Timråbo och Diös nominerade. Nya […]

Läs mer