Liberalernas trafikpolitiska talesperson Helena Gellerman på besök i Sundsvall

Liberalernas trafikpolitiska talesperson Helena Gellerman på besök i Sundsvall

Det som sker i Sundsvallregionen är häpnadsväckande. Stora investeringar och nya företagsetableringar är på gång. Men en pusselbit saknas för att få den fulla hävstångseffekten och det är Nya Ostkustbanan. Kan Liberalerna påskydda arbetet och dess prioriteringar efter sitt besök? Sundsvall växer och under senare år har flera miljarder investerats i och kring staden. Ny infrastruktur byggs och helt nya attraktiva bostadsområden växer fram. Delar […]

Läs mer

Viktigt att Trafikverket nu ser till hela transportsystemet

Viktigt att Trafikverket nu ser till hela transportsystemet

Trafikverket har fått i uppdrag att analysera och beskriva vilken påverkan de stora företagsetableringarna och företagsexpansionerna som nu pågår eller planeras i Norrbottens och Västerbottens län har för transportinfrastrukturen. Nya Ostkustbanan har fått möjlighet att yttra sig över pågående arbete. – Det är bra att regeringen gett Trafikverket i uppdrag att utreda den påverkan de stora företagsetableringarna och företagsexpansionerna som nu pågår eller planeras i Norrbottens […]

Läs mer

Spindeln i nätet i Gävles stora trafikpussel

Spindeln i nätet i Gävles stora trafikpussel

Möt Harald Knutsen, den samhällsplanerare som samordnar alla 18 – delvis statliga, regionala och kommunala – byggprojekt som kommer rita om Gävles vägar och järnvägar under de kommande 20 åren! – Som samhällsplanerare behöver man en stor portion tålamod, då det ofta är långsträckta processer. Det enda man kan vara säker på är att planerna kommer att ändras och utan planering finns ingen beredskap för […]

Läs mer

Botniska korridoren tog plats på Connecting Europe Express

Botniska korridoren tog plats på Connecting Europe Express

Den 1–2 oktober rullade EU-tåget Connecting Europe Express genom Sverige med gäster på hög nivå såsom samordnaren för EU:s stomnätskorridor Skandinavien-Medelhavet, Pat Cox, men även gäster från såväl EU-kommissionen som Europaparlamentet och CINEA. Samarbetet Botniska korridoren fanns på plats och arrangerade seminarier och möten i samband med besöket. År 2021 är det europeiska järnvägsåret vilket uppmärksammas genom projektet Connecting Europe Express som med tre tåg […]

Läs mer

Engagemang från EU-parlamentariker för viktiga infrastruktursatsningar i Sverige

Engagemang från EU-parlamentariker för viktiga infrastruktursatsningar i Sverige

Parallellt som en ny nationell transportplan är under framtagande pågår på EU-nivå en revidering av förordningen för det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) som fastställer krav och målår för infrastruktur i medlemsstaterna. För att diskutera båda dessa processer kopplat till behov av utvecklad infrastruktur i norra Sverige träffade Nya Ostkustbanan och North Sweden European Office i veckan Europaparlamentarikerna Johan Danielsson S och Jakop Dalunde MP. För att […]

Läs mer

Ny infrastruktur, som Nya Ostkustbanan, nyckel till grön omställning av Sverige

Ny infrastruktur, som Nya Ostkustbanan, nyckel till grön omställning av Sverige

– Den revitalisering av befintligt näringsliv och den nyindustrialisering som pågår i norra Sverige är av historiska proportioner. För att klara den gröna omställningen och för att vi ska kunna stärka den svenska konkurrenskraften behövs mer än riktade stöd eller skattelättnader – vi måste bygga ny infrastruktur. Det var budskapet från Nya Ostkustbanan på Trafikverkets välbesökta konferens i förra veckan, förmedlat av infrastrukturstrateg Henric Fuchs från Region […]

Läs mer

Emil Källström växlar spår – fokus på den gröna nyindustrialiseringen

Emil Källström växlar spår – fokus på den gröna nyindustrialiseringen

Centerpartiets ekonomiskpolitiske talesperson Emil Källström från Örnsköldsvik kommer den 1 oktober att bli vice vd och strategisk affärsutvecklare på Sekab. Företaget har anläggningar i Örnsköldsvik som förädlar etanol till biodrivmedel och kemikalier samt utvecklar hållbara produkter av cellulosaråvaror. Källström lämnar sitt riksdagsuppdrag i september. Källström som är utbildad ekonom vid Handelshögskolan i Stockholm valdes in i Riksdagen 2010, och utnämndes till ekonomiskpolitisk talesperson 2014. Redan som 19-åring valdes han […]

Läs mer

Nu startar det 6 mil långa spårbytet Gävle–Söderhamn

Nu startar det 6 mil långa spårbytet Gävle–Söderhamn

Nu på måndag den 2 augusti börjar ett intensivt arbete med att lägga ett nytt järnvägsspår på Ostkustbanan mellan Gävle och Söderhamn. Spårbytet kommer att påverka all järnvägstrafik på kustjärnvägen, både regional trafik och fjärrtrafik. Medan upprustningen pågår får resenärerna åka med tåg som kör en annan väg eller med buss. I november ska allt vara klart. All järnvägstrafik på sträckan påverkas. Trafikverket skriver i sitt […]

Läs mer

Med Nya Ostkustbanan kan miljardinvesteringen i Gävle hamn nå sin fulla potential

Med Nya Ostkustbanan kan miljardinvesteringen i Gävle hamn nå sin fulla potential

Dubbelspårsutbyggnaden innebär mycket mer än ”bara” ett nytt spår. Både i Gävle och Sundsvall innebär dubbelspårsutbygganden nya dragningar av järnvägen och kraftfulla satsningar på godstrafiken. I Gävle kommer Ostkustbanan, Bergslagsbanan och Norra stambanan att kopplas ihop på ett mycket bättre sätt, inte minst kommer kopplingarna till hamnen att stärkas högst avsevärt. Sedan tidigare (2020) har Trafikverket påbörjat elektrifieringen av spåret mellan hamnen och Ostkustbanan. Det […]

Läs mer

Med Nya Ostkustbanan minskar behovet av ny infrastruktur i södra Sverige

Med Nya Ostkustbanan minskar behovet av ny infrastruktur i södra Sverige

Dagens godstransporter har en tydligt nord-sydlig dimension och stora mängder gods transporteras längs E4:an mellan Luleå och Stockholm. Bara i Sundsvall passerar cirka 3 500 lastbilar i genomsnitt varje dygn, året runt. – Varje år går motsvarande 400 000 containrar gods på väg mellan norra Sverige och Skåne, säger infrastrukturstrateg Henric Fuchs. Vidare tillägger han att en stor andel av denna godsvolym kan flyttas över till sjöfart […]

Läs mer