Investeringar i dubbelspåret lyfter Sverige

Investeringar i dubbelspåret lyfter Sverige

– För första gången någonsin kan vi säga att hela sträckan Gävle–Härnösand nu, tack vare Trafikverkets gedigna utredningsarbete, kan lyftas in i sin helhet i nästa nationella plan. Sträckan är väl utredd och underlagen är framme. I förhållande till många andra infrastrukturprojekt ligger vi i framkant när det gäller planmognad, fastslog Glenn Nordlund, ordförande för Nya Ostkustbanan, i samband med att bolaget höll sin årliga […]

Läs mer

Bolagsstämma, Ägarforum och Kunskapsforum 15 maj via nätet

Bolagsstämma, Ägarforum och Kunskapsforum 15 maj via nätet

I år kommer ägarforum och bolagsstämma genomföras via nätet fredagen den 15 maj kl. 09.45-12.30. Som vanligt inleds dagen med ett kunskapsseminarium följt av ägarforum och bolagsstämma. Styrelse, stämmoombud, ägarrepresentanter och lekmannarevision förväntas delta på alla tre mötena. Kunskapsseminariet kommer fokusera på Trafikverkets förslag till utbyggnadsstrategi. Förslaget som sedan ska gå ut på remiss, kommer att presenteras av Hans-Olov Åström som är senior utredningsledare på Trafikverket. […]

Läs mer

Nya Ostkustbanan planerar för Almedalen 2020 – INSTÄLLT

Nya Ostkustbanan planerar för Almedalen 2020 – INSTÄLLT

Tid:                  Onsdagen den 1 juli kl. 16 – 17 Plats:               Labyrinths Trädgård, Tage Cervins gata 3B Arrangörer: Botniska Korridoren, Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan För att underlätta för snabba och klimateffektiva järnvägstransporter inom EU har medlemsländerna kommit överens om bygga ett stomnät (TEN-T) som knyter samman järnvägarna inom unionen. Sträckan Gävle–Luleå hör till en […]

Läs mer

Dubbelspår öppnar för mer godstrafik på järnväg

Dubbelspår öppnar för mer godstrafik på järnväg

– Att godset kommer fram som planerat är A och O för ett logistikupplägg. Med Nya Ostkustbanan får man en säkerhet genom att tågen kan köra både längs kusten och inom landet. Dessutom innebär dubbelspåret att störningarna på dagens Ostkustbanan och Ådalsbanan reduceras med åtminstone två tredjedelar, berättar Henrik Andersson som är strategikonsult på Sweco. Henrik Andersson från Sweco har under de senaste åren genomfört […]

Läs mer

Järnvägsutbyggnad viktig bit i ”Sundsvallspusslet”

Järnvägsutbyggnad viktig bit i ”Sundsvallspusslet”

En av de städer i landet som det satsas mest inom infrastrukturområdet just nu är de forna träpatronernas huvudstad Sundsvall. Ett komplext infrastrukturpussel för cirka 5 miljarder kronor läggs av stat, region och kommun tillsammans. Gods ska lyftas från väg till järnväg, men också till sjöfart. En spännande infrastrukturell resa som startade vid Sundsvallsbron 2014. – Sundsvall genomgår just nu en logistisk renässans. Det kommer […]

Läs mer

Riksdagsledamot reste genom ökänd flaskhals

Riksdagsledamot reste genom ökänd flaskhals

Emma Berginger, trafikpolitisk talesperson för miljöpartiet och ledamot i Riksdagens trafikutskott, fick resa i förarhytten mellan Sundsvall och Härnösand. Resan gick inte särskilt snabbt. Banan är krokig och kurvig – i allra högsta grad omodern. – Standarden undermålig och kapaciteten starkt begränsad på sträckan. Det går inte att köra lika långa eller tunga tåg som på andra delar av det svenska järnvägssystemet, konstaterar Emma Berginger. […]

Läs mer

Nya Ostkustbanan har blivit partner i Fossilfritt Sverige

Nya Ostkustbanan har blivit partner i Fossilfritt Sverige

Nya Ostkustbanan har gått in som partner i Fossilfritt Sverige. – Vi vill också vara med och visa vägen till en hållbar framtid. För vår del är dubbelspårsutbyggnaden mellan Gävle och Härnösand är en stor och viktig satsning för att underlätta ett fossilfritt samhälle, säger Glenn Nordlund, ordförande för Nya Ostkustbanan. Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med […]

Läs mer

Beräkningar från Sweco visar på halverade restider med Nya Ostkustbanan jämfört med bil

Beräkningar från Sweco visar på halverade restider med Nya Ostkustbanan jämfört med bil

Ett rundare och närmare Sverige, ett lyft för både kuststäder och inlandskommuner – och för miljön! Det finns många goda argument för upprustningen av järnvägen längs södra Norrlandskusten. – En förkortad, smidig och säker resa i ombonad miljö, i stället för en bilresa som många gånger är slingrig i mörker och halka är nog det som människorna som bor i Västernorrland och Gävleborgs län, och […]

Läs mer

Sundsvall får Sveriges snabbaste tåg – så blir SJ:s nya storsatsning

Sundsvall får Sveriges snabbaste tåg – så blir SJ:s nya storsatsning

Snabbtåg Stockholm–Sundsvall på två timmar är snart en realitet.  Det är en av de sträckor i landet som kommer att trafikeras av den nya generationens tåg, vars maxhastighet ligger på 250 kilometer i timmen. – Sveriges snabbaste tåg ska rulla på Ostkustbanan från och med 2023, berättar SJ:s affärschef Jan Kyrk. Sedan klimatdebatten tog fart, företagens resepolicyer ändrades och nattposten från norr började rulla på […]

Läs mer

16 veckor avstängning för all järnvägstrafik Gävle–Söderhamn hösten 2021

16 veckor avstängning för all järnvägstrafik Gävle–Söderhamn hösten 2021

Trafikverkets beslut om totalavstängning av järnvägen mellan Gävle och Söderhamn under 16 veckor hösten 2021 står fast trots hård kritik från de som drabbas. – Under året som gått har vi bjudit in Trafikverket till dialog och diskussion vid ett flertal tillfällen. På träffarna med Trafikverket har vi lyft upp konstruktiva och genomförbara förslag på förbättringsåtgärder som kan minska de negativa effekterna av spårbytet. Men […]

Läs mer