Nya Ostkustbanan nomineras till priset ”Årets insats för bygg- och anläggningsbranschen”

Nya Ostkustbanan nomineras till priset ”Årets insats för bygg- och anläggningsbranschen”

För tredje året i rad delar Sveriges Byggindustrier ut priset Årets insats för bygg- och anläggningsbranschen i Västernorrland. Med priset vill Byggindustrierna uppmärksamma branschen och inspirera fler aktörer att arbeta för en attraktiv, sund och säker byggbransch. Priset tilldelas person, företag, organisation, projekt eller innovation som utvecklar och bidrar till en modern och attraktiv byggbransch i länet. Nya Ostkustbanan är en av tre finalister och […]

Läs mer

Många viktiga möten under våren

Många viktiga möten under våren

En viktig del i vårt arbete är att träffa ledande politiker på riksnivå. Vi har sedan tidigare väl upparbetade kontakter med infrastrukturminister Tomas Eneroth och hans medarbetare, men också med andra viktiga politiker på nationell nivå. För vår del är Trafikutskottet viktigt, och vi har sedan tidigare bra kontakter där. Vi har haft mycket bra diskussioner och mött ett stort intresse och fått många bra […]

Läs mer

Kraftsamling för dubbelspår

Kraftsamling för dubbelspår

Den 17 maj samlas politiker och tjänstemän från berörda kommuner och regioner i Sundsvall för att uppdatera sig om dubbelspårsutbyggnaden. Under dagen kommer ett kunskapsforum att anordnas där flera intressanta talare medverkar. Här kan du se hela programmet.   Varmt välkommen!

Läs mer

Stor uppslutning i Luleå

Stor uppslutning i Luleå

Det var stor uppslutning på EUROPAFORUM NORRA SVERIGE. Mötet, som hölls i Luleå 28 – 29 mars, samlade närmare 200 deltagare. EUROPAFORUM NORRA SVERIGE är en viktig mötesplats och på årets möte var det fokus på framtidsfrågor på en övergripande nivå  – Brexit, sammanhållningspolitiken och även EU-valet.   I torsdags var parallella seminarier där ett handlade om infrastruktur. Peder Björk som är kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall […]

Läs mer

Dubbelspårsutbyggnaden – vad händer nu?

Dubbelspårsutbyggnaden – vad händer nu?

Regeringens planbeslut 2018 innebar att sammanlagt 8,1 miljarder anslogs till dubbelspårsutbyggnaden mellan Gävle och Härnösand under åren 2018 – 2029. Det är därmed en av de största järnvägssatsningarna i Sverige just nu. Mycket arbete pågår för att beslutade etapper ska kunna genomföras enligt tidplan, men också för att fler etapper ska kunna läggas in i nästa planbeslut som kommer 2022. Trafikverket arbetar just nu mycket intensivt […]

Läs mer

Glädjande besked om dubbelspårsutbyggnaden

Glädjande besked om dubbelspårsutbyggnaden

Idag tog Trafikverket ett avgörande steg i det viktiga arbetet för snabbare och fler tågförbindelser från Gävle och norrut. Trafikverket har fattat beslut om att det nya dubbelspåret ska dras i det som kallas det västliga alternativet genom Gävle och vidare norrut. Det handlar om en fyra mil lång sträcka som skapar helt nya möjligheter för järnvägstrafiken längs kusten. Järnvägen kommer i huvudsak att samlokaliseras […]

Läs mer

Bra med tydligt fokus på järnväg i regeringsförklaringen

Bra med tydligt fokus på järnväg i regeringsförklaringen

– För Nya Ostkustbanans del är det bra att regeringsförklaringen så tydligt lyfter upp de fortsatta satsningarna på järnvägen.  Nationella planen ska fullföljas, och järnvägen i norra Sverige ska byggas ut. Infrastrukturområdet är ett av statens största utgiftsområden, och därför är det både rimligt och riktigt att lägga frågorna på ett eget departement. Det är också bra att Tomas Eneroth får fortsatt ansvar för infrastrukturfrågorna. Han […]

Läs mer

Viktigt att de samhällsekonomiska modellerna utvecklas

Viktigt att de samhällsekonomiska modellerna utvecklas

–  Nya Ostkustbanan har  tagit del av remissversionen av Trafikverkets utvecklingsplan för transportekonomi och kapacitetsanalys och svarat. Vi har engagerat sig i frågan om hur de samhällsekonomiska metoderna och modellerna kan utvecklas. Bakgrunden är bolaget och bolagets ägare menar att centrala aspekter med att bygga ut järnvägen mellan Gävle och Härnösand (Västeraspby) till dubbelspår inte speglas i de ekonomiska analyser som gjorts. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv […]

Läs mer

Träffa Nya Ostkustbanan på Transportforum i Linköping

Träffa Nya Ostkustbanan på Transportforum i Linköping

Det första som möter deltagarna på  Transportforum – Nordens största transportkonferens – är Nya Ostkustbanan som har en monterplats precis innanför dörrarna på Linköpings Konsert & kongress. Konferensen äger rum 9 – 10 januari, 2019. Redan kvällen innan öppnandet kommer Nya Ostkustbanans vd Ingela Bendrot att medverka i en framtidsspaning som Sweco ordnar. Framtidsspaningen inleds av Trafikverkets generaldirektör Lena Erixson. Se inbjudan här. På Transportforum […]

Läs mer

Intervju med Eva Björk, kontorschef på Central Sweden i Bryssel

Intervju med Eva Björk, kontorschef på Central Sweden i Bryssel

Veckans personliga intervju från Nya Ostkustbanans team är, Eva Björk, kontorschef på Central Sweden i Bryssel.    – Järnvägen har på ett eller annat sätt följt mig genom livet (eller kanske är det jag som har följt den?). Med en far som jobbat på SJ:s vagnverkstad i största delen av sitt yrkesverksamma liv, blev jag inbiten tågfantast redan som liten. – Innan jag fyllde åtta […]

Läs mer