Ny järnväg förändrar Sundsvall

Ny järnväg förändrar Sundsvall

Sundsvall är en stad i förändring. Staden förtätas och nya bostadsområden som Norra Kajen och Södra Kajen växer fram. Och när Sundsvallsbron invigdes för 6 år sedan påbörjades också arbetet med att förvandla den gamla E4:an till en stadsgata som gör det möjligt att knyta ihop Stenstan med Hamnen. Det nya resecentret tar form dit busstationen flyttas vilket också frigör attraktiv mark till andra ändamål […]

Läs mer

Oroväckande slutsatser från Trafikverket

Oroväckande slutsatser från Trafikverket

Trafikverket har lämnat sitt underlag till regeringens kommande infrastrukturproposition och det är en på många sätt bekymmersam läsning. Trafikverket gör bedömningen att pengarna under de närmaste 12–16 åren inte räcker till annat än att lappa och laga dagens system. Några framtidssatsningar ingår inte i förslaget. Inte ens att bygga färdigt halvbyggda projekt som Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan. Infrastrukturministern vill ha Sverige som en permanent världsutställning […]

Läs mer

Intensifierad debatt om järnvägens fortsatta utveckling

Intensifierad debatt om järnvägens fortsatta utveckling

I vår kommer regeringen att lägga fram sin infrastrukturproposition. Den kommer bland annat innehålla förslag till hur mycket pengar som ska satsas på infrastruktur under de kommande 12 eller 16 åren. En fråga som är extra het är hur regeringen kommer att hantera höghastighetsbanorna mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. I juni gav regeringen Trafikverket i uppdrag att ännu en gång utreda hur sådana banor ska kunna […]

Läs mer

Järnvägsnät för 250 km/h – missa inte kommande webbinarier

Järnvägsnät för 250 km/h – missa inte kommande webbinarier

Hur snabbt går det att bygga ett järnvägsnät för 250 km/h för hela Sverige? Vad kostar det? Hur ser nyttorna ut? Detta är frågor som kommer att besvaras på de webbinarier som äger rum 14 och 20 oktober. – Just nu arbetar både Trafikverket och regeringen intensivt med en proposition om Sveriges framtida infrastrukturpolitik. Förslaget ska läggas på Riksdagens bord i vår. På vilket sätt […]

Läs mer

Trafikutskottets ordförande kräver snabbare byggtakt på Nya Ostkustbanan

Trafikutskottets ordförande kräver snabbare byggtakt på Nya Ostkustbanan

Jens Holm som är ordförande i Riksdagens Trafikutskott kräver snabbare byggtakt på Nya Ostkustbanan. Han frågar nu infrastrukturminister Tomas Eneroth om han är beredd  att vidta åtgärder för tidigareläggning av dubbelspåret på sträckan Gävle–Härnösand. Bakgrunden är att det på grund av coronautbrottet är betydligt mindre trafik på järnvägen, något som ger en möjlighet till ökat underhållsarbete och utbyggnad av ny järnvägskapacitet. Jens Holm, som är riksdagsledamot och ordförande i […]

Läs mer

Nya Ostkustbanans styrelse: Påskynda byggnationen av dubbelspåret

Nya Ostkustbanans styrelse: Påskynda byggnationen av dubbelspåret

  Nya Ostkustbanans styrelse säger ja till Trafikverkets utbyggnadsstrategi för sträckan Gävle–Västeraspby, men vill ha ett mycket snabbare genomförande. Det framkommer i det yttrande som styrelsen nu skickat till Trafikverket. Det var i våras som Trafikverket presenterade sitt förslag till utbyggnadsstrategi. Det handlar i praktiken om att bygga en helt ny järnväg för snabbare, längre och tyngre tåg. Den nya banan blir dubbelspårig, vilket gör […]

Läs mer

Efterlängtad utbyggnadsstrategi

Efterlängtad utbyggnadsstrategi

Trafikverket har tagit fram ett förslag till strategi och utbyggnadsordning för ny järnväg på sträckan Gävle–Sundsvall–Härnösand–Västeraspby (norr om Kramfors). Sträckan har delats in i sex etapper, och ordningsföljden har valts för att nå de positiva effekterna så snabbt som möjligt. – Utbyggnadsstrategin är ett svar på ett uppdrag i nuvarande nationell infrastrukturplan som går ut på att fortsätta utreda kapacitetsproblem och långa restider längs Ostkustbanan […]

Läs mer

Kraftsamling för dubbelspåret via Zoom

Kraftsamling för dubbelspåret via Zoom

    – Den 15 maj blev första gången som vi genomförde vår bolagsstämma, ägarforum och kunskapsseminarium via den digitala plattformen Zoom. Detta är vår årligen återkommande kraftsamling. Det är positivt att den gick att genomföra på ett så framgångsrikt sätt, även om vi inte samlades rent fysiskt. Allt fungerade utan några som helst missöden säger Glenn Nordlund som är ordförande för Nya Ostkustbanan. Dagen började med ett […]

Läs mer

250 km/timme mest lönsamt längs Norrlandskusten

250 km/timme mest lönsamt längs Norrlandskusten

Den 19 maj arrangerade Forum för nordiskt järnvägssamarbete (NJS) ett välbesökt seminarium på Skype. Över 200 intresserade deltagare hade anmält sig för att få veta mer om Trafikverkets nyligen färdigställda rapport med förslag på höjd linjehastighet till 250 km/timme på banor med blandad tågtrafik. Lennart Lennefors, strategisk planerare vid Trafikverket, är den som hållit i projektet som pågått under 2018 och 2019. Han presenterade utredningen […]

Läs mer

Investeringar i dubbelspåret lyfter Sverige

Investeringar i dubbelspåret lyfter Sverige

– För första gången någonsin kan vi säga att hela sträckan Gävle–Härnösand nu, tack vare Trafikverkets gedigna utredningsarbete, kan lyftas in i sin helhet i nästa nationella plan. Sträckan är väl utredd och underlagen är framme. I förhållande till många andra infrastrukturprojekt ligger vi i framkant när det gäller planmognad, fastslog Glenn Nordlund, ordförande för Nya Ostkustbanan, i samband med att bolaget höll sin årliga […]

Läs mer