Efterlängtad utbyggnadsstrategi

Efterlängtad utbyggnadsstrategi

Trafikverket har tagit fram ett förslag till strategi och utbyggnadsordning för ny järnväg på sträckan Gävle–Sundsvall–Härnösand–Västeraspby (norr om Kramfors). Sträckan har delats in i sex etapper, och ordningsföljden har valts för att nå de positiva effekterna så snabbt som möjligt. – Utbyggnadsstrategin är ett svar på ett uppdrag i nuvarande nationell infrastrukturplan som går ut på att fortsätta utreda kapacitetsproblem och långa restider längs Ostkustbanan […]

Läs mer

Kraftsamling för dubbelspåret via Zoom

Kraftsamling för dubbelspåret via Zoom

    – Den 15 maj blev första gången som vi genomförde vår bolagsstämma, ägarforum och kunskapsseminarium via den digitala plattformen Zoom. Detta är vår årligen återkommande kraftsamling. Det är positivt att den gick att genomföra på ett så framgångsrikt sätt, även om vi inte samlades rent fysiskt. Allt fungerade utan några som helst missöden säger Glenn Nordlund som är ordförande för Nya Ostkustbanan. Dagen började med ett […]

Läs mer

250 km/timme mest lönsamt längs Norrlandskusten

250 km/timme mest lönsamt längs Norrlandskusten

Den 19 maj arrangerade Forum för nordiskt järnvägssamarbete (NJS) ett välbesökt seminarium på Skype. Över 200 intresserade deltagare hade anmält sig för att få veta mer om Trafikverkets nyligen färdigställda rapport med förslag på höjd linjehastighet till 250 km/timme på banor med blandad tågtrafik. Lennart Lennefors, strategisk planerare vid Trafikverket, är den som hållit i projektet som pågått under 2018 och 2019. Han presenterade utredningen […]

Läs mer

Investeringar i dubbelspåret lyfter Sverige

Investeringar i dubbelspåret lyfter Sverige

– För första gången någonsin kan vi säga att hela sträckan Gävle–Härnösand nu, tack vare Trafikverkets gedigna utredningsarbete, kan lyftas in i sin helhet i nästa nationella plan. Sträckan är väl utredd och underlagen är framme. I förhållande till många andra infrastrukturprojekt ligger vi i framkant när det gäller planmognad, fastslog Glenn Nordlund, ordförande för Nya Ostkustbanan, i samband med att bolaget höll sin årliga […]

Läs mer

Dubbelspår öppnar för mer godstrafik på järnväg

Dubbelspår öppnar för mer godstrafik på järnväg

– Att godset kommer fram som planerat är A och O för ett logistikupplägg. Med Nya Ostkustbanan får man en säkerhet genom att tågen kan köra både längs kusten och inom landet. Dessutom innebär dubbelspåret att störningarna på dagens Ostkustbanan och Ådalsbanan reduceras med åtminstone två tredjedelar, berättar Henrik Andersson som är strategikonsult på Sweco. Henrik Andersson från Sweco har under de senaste åren genomfört […]

Läs mer

Ny rapport tar sikte på godstrafikens behov

Ny rapport tar sikte på godstrafikens behov

Idag går nästan inget gods på kustjärnvägen. Alla som åker på E4-an vet att detta är ett av de hårdast belastade godsstråken i Sverige. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Enligt Trafikverket går upp emot 2 500 lastbilar längs södra Norrlandskusten varje dag. Om inget görs kommer denna siffra att öka med 40 procent till 2040. Nya Ostkustbanan har låtit Sweco tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan […]

Läs mer

Tomas Eneroth: ”Dubbelspåret viktigt för hela Sveriges tillväxt”

Tomas Eneroth: ”Dubbelspåret viktigt för hela Sveriges tillväxt”

Infrastrukturministern slår fast att  dubbelspårsutbyggnaden inte är en regional satsning. Det är en  nationell satsning. Stora satsningar görs nu på att lyfta infrastrukturen, bara i Västernorrland uppgår satsningarna till tio miljarder kronor. Sundsvalls Tidning gjorde en stor intervju med infrastrukturminister Tomas Eneroth då han besökte Sundsvall och Härnösand hösten 2019. Frågorna kretsade kring ministerns syn på dubbelspårsutbyggnaden. Vi återger här delar av intervjun. Reportern Pontus Hellsén […]

Läs mer

Politisk samsyn kring värdet av dubbelspår

Politisk samsyn kring värdet av dubbelspår

I vanliga fall finns det stora skillnader mellan de politiska partierna i olika frågor, men det tycks inte gälla i frågan om dubbelspår längst södra Norrlandskusten. Det framgick på Nya Ostkustbanans Kunskapsforum i Sundsvall den 17 maj. Panelen var enig om att dubbelspåret är den enskilt viktigaste utvecklingsfrågan för den här delen av landet, men också för järnvägstrafiken i hela landet. Stora mängder gods transporteras […]

Läs mer

SJ ser stora fördelar med dubbelspår

SJ ser stora fördelar med dubbelspår

Sträckan Stockholm – Sundsvall och sedan vidare norrut upp mot Umeå är en av SJ:s viktigaste sträckor. Det framgick tydligt när SJ:s affärschef Jan Kyrk – på Kunskapsforum i Sundsvall den 17 maj – beskrev hur tågresorna har utvecklats över tid. 2001 var fördelningen mellan tåg och flyg mellan Sundsvall och Stockholm 7 – 3 till flygets fördel. Nu knappt 20 år senare är förhållandena omvända, nu tar sju av tio tåget och […]

Läs mer

Trafikverket förbereder för dubbelspår

Trafikverket förbereder för dubbelspår

Trafikverket arbetar just nu intensivt med en utbyggnadsstrategi för hela sträckan Gävle – Sundsvall – Härnösand – Västeraspby. Att bygga dubbelspår är något som kräver mycket utredningsinsatser, men också aktiv och konstruktiv samverkan med berörda kommuner och regioner. Hans-Olov Åström är utredningsledare på Trafikverket. Han förklarade på Kunskapsforum i Sundsvall den 17 maj  att det finns många skäl för dubbelspårsutbyggnad. Delen Gävle – Sundsvall är ett […]

Läs mer