Nya tåg för 250 km/h handlas nu upp av SJ – ska trafikera Norrlandskusten!

Nya tåg för 250 km/h handlas nu upp av SJ – ska trafikera Norrlandskusten!

SJ står beredd att köpa in en ny generation av moderna snabbtåg på sträckan mellan Stockholm och Umeå. Upphandlingen av nya snabbtåg pågår just nu. Från SJ:s sida har man inlett upphandlingen av en ny generation snabbtåg som bland annat ska trafikera Ostkustbanan. SJ ska investera 12 miljarder i nya snabb- och regionaltåg och räknar med att kunna köra tåg i hastigheter på 250 kilometer i […]

Läs mer

Stort intresse för Nya Ostkustbanans godsstudie

Stort intresse för Nya Ostkustbanans godsstudie

Om inte Nya Ostkustbanan byggs ut till sista metern så kommer godset att fortsätta gå på våra vägar och den önskade överflyttningen av gods från väg till järnväg och sjöfart att hindras.  Det var en av slutsatserna vid ett välbesökt seminarium som Nya Ostkustbanan ordnade den 14 april. Intresset var stort när Nya Ostkustbanan presenterade sin senaste rapport – om överflyttning av gods till järnväg […]

Läs mer

Nyindustrialisering kräver nya investeringar – dubbelspåret måste byggas nu!

Nyindustrialisering kräver nya investeringar – dubbelspåret måste byggas nu!

Regeringen kraftsamlar och utökar den tolvåriga ramen med ytterligare 176,5 miljarder kronor, pengar som ska gå till att bygga nya järnvägar och vägar och till att sköta underhållet av befintlig infrastruktur. – Jag är glad över att regeringen nu ökar satsningarna på infrastruktur. Vi var många som kände oro efter att ha tagit del av Trafikverkets inriktningsunderlag i höstas. Det saknade utrymme för nya investeringar […]

Läs mer

Ny rapport: Nya Ostkustbanan – Vägen till överflyttning av gods till järnväg och sjöfart

Ny rapport: Nya Ostkustbanan – Vägen till överflyttning av gods till järnväg och sjöfart

I en ny godsstudie visas att Nya Ostkustbanan är nyckeln till både klimatmålet och till billigare och bättre godstransporter för norra Sverige. Rutterna Eskilstuna–Umeå, Sundsvall–Wuppertal och Kramfors–Poznan är detaljstuderade. Nya Ostkustbanan, i kombination med sjöfart, är den bästa transportlösningen för företagen. Hamnar som Gävle och Norvik får också en central roll i framtidens godsflöden. Det svenska transportsystemet står inför stora förändringar. Klimatomställningen ska genomföras samtidigt […]

Läs mer

Webbinarium om överflyttning från väg till järnväg och sjöfart

Webbinarium om överflyttning från väg till järnväg och sjöfart

En ny godsstudie visar att det krävs en modern kustjärnväg för att få en storskalig överflyttning från väg till järnväg och sjöfart. I debatten hörs ofta krav på att mer gods ska flyttas över från väg till järnväg och sjöfart. Ta del av en intressant rapport som visar vad som krävs för att detta ska ske. Följande rutter har detaljstuderats: Eskilstuna–Umeå, Sundsvall–Wuppertal Kramfors–Poznan Rapporten visar […]

Läs mer

Minst 2 100 jobb till Sundsvallsregionen med Nya Ostkustbanan

Minst 2 100 jobb till Sundsvallsregionen med Nya Ostkustbanan

Om Nya Oskustbanan med dubbelspår från Kramfors till Gävle blir verklighet kommer minst 2 100 nya jobb att skapas i Sundsvallsregionen. Det är en av slutsatserna i en ny rapport från Sweco. Den nya arbetsmarknadsregionen med högst 45 minuters restid med tåg skulle omfatta över 100 000 arbetstillfällen, vilket utgör en gräns för att få särskilt goda utvecklingsförutsättningar. – Hösten 2020 försvann 1 000 arbetstillfällen när bland annat […]

Läs mer

Regeringen söker medfinansiering från EU

Regeringen söker medfinansiering från EU

Idag har regeringen beslutat att lämna in en ansökan om EU:s stöd till tre järnvägsprojekt i Sverige, tillika de tre viktigaste flaskhalsarna i Botniska korridoren, Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och Godsstråket genom Bergslagen. – Näringslivet investerar nu 1 000 miljarder. Det ställer krav på att snabbt bygga ut järnvägen i norra och mellersta Sverige. Med dessa tre järnvägsprojekt på plats i sin helhet kan vi få en […]

Läs mer

Granskning av riksdags­partiernas engagemang för utbyggnaden av Nya Ostkustbanan

Granskning av riksdags­partiernas engagemang för utbyggnaden av Nya Ostkustbanan

Partierna i riksdagen visar stöd för dubbelspårsutbyggnaden. Men hur starkt är det egentligen? Ökar eller minskar det? Vad gör partierna för att skynda på utbyggnaden? I en granskning som publiceras i dag har Nya Ostkustbanan kartlagt och analyserat samtliga riksdagspartiers engagemang för dubbelspår längs Ostkustbanan. Granskningen visar att engagemanget varit relativt stabilt inom Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet men gått upp och ner i andra partier. […]

Läs mer

Viktiga investeringar hotar att utebli – bland annat Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan

Viktiga  investeringar hotar att utebli – bland annat Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan

Sju Handelskammare från olika delar av Sverige varnar i en debattartikel i Svenska Dagbladet för att flera planerade satsningar på vägar och järnvägar ser ut att möta en osäker framtid. Regeringen kommer, som vi tidigare skrivit om, att under våren presentera sin infrastrukturproposition. Det underlag som Trafikverket lämnat till regeringen visar att risken är stor för att nya investeringar stoppas och att redan planerade projekt […]

Läs mer

Bygg klart Nya Ostkustbanan till sista metern!

Bygg klart Nya Ostkustbanan till sista metern!

Trafikverket har lämnat underlag till regeringens infrastrukturproposition, som bestämmer inriktningen på infrastrukturpolitiken under de närmaste 12 till 16 åren. Inriktningen är att satsa huvuddelen av tillgängliga medel på att lappa och laga dagens infrastruktur, och skjuta nödvändiga investeringar på framtiden. Detta oroar Nya Ostkustbanan. Trafikverket föreslår i sitt grundalternativ att alla namngivna infrastrukturprojekt i dagens plan, som inte är byggstartade, ska skjutas på framtiden. Det […]

Läs mer