På vilket sätt bidrar Nya Ostkustbanan till fler jobb?

På vilket sätt bidrar Nya Ostkustbanan till fler jobb?

Vad händer vid Söderhamnsporten? Svaret får vi på digitalt dialogmöte den 18 maj! Så här skriver Söderhamns kommun: ”Redan framme i juni kommer det att röra på sig i området då ny infrastruktur växer fram och på det kommer Willysbygget som beräknas starta efter sommaren. Och lite längre bort, ännu mer: dubbelspår på Ostkustbanan, områdets spännande möjligheter ur regionalt perspektiv, ännu fler etableringar! Allt i […]

Läs mer

Stort intresse för Nya Ostkustbanans godsstudie

Stort intresse för Nya Ostkustbanans godsstudie

Om inte Nya Ostkustbanan byggs ut till sista metern så kommer godset att fortsätta gå på våra vägar och den önskade överflyttningen av gods från väg till järnväg och sjöfart att hindras.  Det var en av slutsatserna vid ett välbesökt seminarium som Nya Ostkustbanan ordnade den 14 april. Intresset var stort när Nya Ostkustbanan presenterade sin senaste rapport – om överflyttning av gods till järnväg […]

Läs mer

Webbinarium om överflyttning från väg till järnväg och sjöfart

Webbinarium om överflyttning från väg till järnväg och sjöfart

En ny godsstudie visar att det krävs en modern kustjärnväg för att få en storskalig överflyttning från väg till järnväg och sjöfart. I debatten hörs ofta krav på att mer gods ska flyttas över från väg till järnväg och sjöfart. Ta del av en intressant rapport som visar vad som krävs för att detta ska ske. Följande rutter har detaljstuderats: Eskilstuna–Umeå, Sundsvall–Wuppertal Kramfors–Poznan Rapporten visar […]

Läs mer

Blicka in i framtiden – vad händer fram till det magiska logistikåret 2024?

Blicka in i framtiden – vad händer fram till det magiska logistikåret 2024?

Vill du blicka in i framtiden och lära dig mer om de stora investeringar som just nu pågår i och runt Sundsvall? De flesta syftar till att stärka sambandet mellan järnväg och sjöfart, och underlätta så att mer gods går på klimatsmarta transportsätt. Idag torsdag 22 oktober klockan 13:30 kan du se webbsändningen och paneldiskussionen om år 2024 då infrastruktursatsningar som Logistikparken, triangelspår, E14, dubbelspår […]

Läs mer

Kraftsamling för dubbelspåret via Zoom

Kraftsamling för dubbelspåret via Zoom

    – Den 15 maj blev första gången som vi genomförde vår bolagsstämma, ägarforum och kunskapsseminarium via den digitala plattformen Zoom. Detta är vår årligen återkommande kraftsamling. Det är positivt att den gick att genomföra på ett så framgångsrikt sätt, även om vi inte samlades rent fysiskt. Allt fungerade utan några som helst missöden säger Glenn Nordlund som är ordförande för Nya Ostkustbanan. Dagen började med ett […]

Läs mer

Investeringar i dubbelspåret lyfter Sverige

Investeringar i dubbelspåret lyfter Sverige

– För första gången någonsin kan vi säga att hela sträckan Gävle–Härnösand nu, tack vare Trafikverkets gedigna utredningsarbete, kan lyftas in i sin helhet i nästa nationella plan. Sträckan är väl utredd och underlagen är framme. I förhållande till många andra infrastrukturprojekt ligger vi i framkant när det gäller planmognad, fastslog Glenn Nordlund, ordförande för Nya Ostkustbanan, i samband med att bolaget höll sin årliga […]

Läs mer

Högintressant seminarium om höjd hastighet

Högintressant seminarium om höjd hastighet

Missa inte! Seminarium om höjd hastighet 19 maj kl. 16.00-17.40 på Skype Trafikverket har genomfört en första utredning om vilka järnvägssträckor som skulle kunna vara lämpliga för att höja linjehastigheten till 250 km/timme. Idag trafikeras det svenska järnvägsnätet av tåg som kör högst 200 km/timme. Forum för nordiskt järnvägssamarbete bjuder in till ett digitalt seminarium om höjd hastighet, den 19 maj. På seminariet presenterar utredaren Lennart […]

Läs mer

Bolagsstämma, Ägarforum och Kunskapsforum 15 maj via nätet

Bolagsstämma, Ägarforum och Kunskapsforum 15 maj via nätet

I år kommer ägarforum och bolagsstämma genomföras via nätet fredagen den 15 maj kl. 09.45-12.30. Som vanligt inleds dagen med ett kunskapsseminarium följt av ägarforum och bolagsstämma. Styrelse, stämmoombud, ägarrepresentanter och lekmannarevision förväntas delta på alla tre mötena. Kunskapsseminariet kommer fokusera på Trafikverkets förslag till utbyggnadsstrategi. Förslaget som sedan ska gå ut på remiss, kommer att presenteras av Hans-Olov Åström som är senior utredningsledare på Trafikverket. […]

Läs mer

Nya Ostkustbanan planerar för Almedalen 2020 – INSTÄLLT

Nya Ostkustbanan planerar för Almedalen 2020 – INSTÄLLT

Tid:                  Onsdagen den 1 juli kl. 16 – 17 Plats:               Labyrinths Trädgård, Tage Cervins gata 3B Arrangörer: Botniska Korridoren, Nya Ostkustbanan och Norrbotniabanan För att underlätta för snabba och klimateffektiva järnvägstransporter inom EU har medlemsländerna kommit överens om bygga ett stomnät (TEN-T) som knyter samman järnvägarna inom unionen. Sträckan Gävle–Luleå hör till en […]

Läs mer

Studieresa längs södra Norrlandskusten

Studieresa längs södra Norrlandskusten

 Den 18 oktober klockan 07.10 hoppade en entusiastisk grupp på Trafikverkets motorvagn på Sundsvalls järnvägsstation för en resa ned till Gävle. Det var nationella godstransportrådets kansli med kanslichefen Åsa Tysklind och nationella sjöfartssamordnaren Pia Berglund i spetsen. Bland deltagarna finns även deltagare från Trafikverket Region Mitt, Handelskammaren Mittsverige, Mellansvenska Handelskammaren, Region Västernorrland, Region Gävleborg,  Sundsvalls kommun, Sundsvalls Logistikpark, berörda Länsstyrelser, Real Rail, Sweco, Mittstråket, Nouryon, […]

Läs mer