Spårbytet närmar sig

Spårbytet närmar sig

Trafikverket planerar för upprustning av järnvägen (Ostkustbanan) mellan Gävle och Söderhamn (Vallvik). Arbetet medför ett 16 veckor långt trafikstopp, hösten 2021, och har inget med dubbelspårsutbyggnaden att göra. Järnvägen mellan Gävle och Söderhamn (Vallvik) är sliten och i stort behov av upprustning. På banan samsas tre olika tågslag; snabbtåg, regionaltåg och godståg. Varje tågslag har sin egen hastighet där genomtänkta möten och förbigångar krävs för […]

Läs mer

Stort intresse för Nya Ostkustbanans godsstudie

Stort intresse för Nya Ostkustbanans godsstudie

Om inte Nya Ostkustbanan byggs ut till sista metern så kommer godset att fortsätta gå på våra vägar och den önskade överflyttningen av gods från väg till järnväg och sjöfart att hindras.  Det var en av slutsatserna vid ett välbesökt seminarium som Nya Ostkustbanan ordnade den 14 april. Intresset var stort när Nya Ostkustbanan presenterade sin senaste rapport – om överflyttning av gods till järnväg […]

Läs mer

Nyindustrialisering kräver nya investeringar – dubbelspåret måste byggas nu!

Nyindustrialisering kräver nya investeringar – dubbelspåret måste byggas nu!

Regeringen kraftsamlar och utökar den tolvåriga ramen med ytterligare 176,5 miljarder kronor, pengar som ska gå till att bygga nya järnvägar och vägar och till att sköta underhållet av befintlig infrastruktur. – Jag är glad över att regeringen nu ökar satsningarna på infrastruktur. Vi var många som kände oro efter att ha tagit del av Trafikverkets inriktningsunderlag i höstas. Det saknade utrymme för nya investeringar […]

Läs mer

Save the date: Dubbelspårets dag 21 maj

Save the date: Dubbelspårets dag 21 maj

Nu är det snart dags för vårt årliga event – dagen då vi samlas för att sluta upp kring dubbelspårsutbyggnaden. Det blir som vanligt kunskapsseminarium, ägarforum och årsstämma. Boka in ”Dubbelspårets dag” redan nu! För att vara med på Årsstämman och Ägarforum krävs särskild inbjudan. Alla som vill får vara med på Kunskapsseminariet. Alla möten hålls via Zoom. Anmälan görs till anmalan@nyaostkustbanan.se. Mer information kommer! BLOCK […]

Läs mer

Ny rapport: Nya Ostkustbanan – Vägen till överflyttning av gods till järnväg och sjöfart

Ny rapport: Nya Ostkustbanan – Vägen till överflyttning av gods till järnväg och sjöfart

I en ny godsstudie visas att Nya Ostkustbanan är nyckeln till både klimatmålet och till billigare och bättre godstransporter för norra Sverige. Rutterna Eskilstuna–Umeå, Sundsvall–Wuppertal och Kramfors–Poznan är detaljstuderade. Nya Ostkustbanan, i kombination med sjöfart, är den bästa transportlösningen för företagen. Hamnar som Gävle och Norvik får också en central roll i framtidens godsflöden. Det svenska transportsystemet står inför stora förändringar. Klimatomställningen ska genomföras samtidigt […]

Läs mer

Webbinarium om överflyttning från väg till järnväg och sjöfart

Webbinarium om överflyttning från väg till järnväg och sjöfart

En ny godsstudie visar att det krävs en modern kustjärnväg för att få en storskalig överflyttning från väg till järnväg och sjöfart. I debatten hörs ofta krav på att mer gods ska flyttas över från väg till järnväg och sjöfart. Ta del av en intressant rapport som visar vad som krävs för att detta ska ske. Följande rutter har detaljstuderats: Eskilstuna–Umeå, Sundsvall–Wuppertal Kramfors–Poznan Rapporten visar […]

Läs mer

Minst 2 100 jobb till Sundsvallsregionen med Nya Ostkustbanan

Minst 2 100 jobb till Sundsvallsregionen med Nya Ostkustbanan

Om Nya Oskustbanan med dubbelspår från Kramfors till Gävle blir verklighet kommer minst 2 100 nya jobb att skapas i Sundsvallsregionen. Det är en av slutsatserna i en ny rapport från Sweco. Den nya arbetsmarknadsregionen med högst 45 minuters restid med tåg skulle omfatta över 100 000 arbetstillfällen, vilket utgör en gräns för att få särskilt goda utvecklingsförutsättningar. – Hösten 2020 försvann 1 000 arbetstillfällen när bland annat […]

Läs mer

Regeringen söker medfinansiering från EU

Regeringen söker medfinansiering från EU

Idag har regeringen beslutat att lämna in en ansökan om EU:s stöd till tre järnvägsprojekt i Sverige, tillika de tre viktigaste flaskhalsarna i Botniska korridoren, Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och Godsstråket genom Bergslagen. – Näringslivet investerar nu 1 000 miljarder. Det ställer krav på att snabbt bygga ut järnvägen i norra och mellersta Sverige. Med dessa tre järnvägsprojekt på plats i sin helhet kan vi få en […]

Läs mer

Nya Ostkustbanan i högnivåmöte om EU:s stomnätskorridor Skandinavien–Medelhavet

Nya Ostkustbanan i högnivåmöte om EU:s stomnätskorridor Skandinavien–Medelhavet

Den 2 mars träffade Nya Ostkustbanans ledning samordnaren för EU:s stomnätskorridor Skandinavien–Medelhavet, Pat Cox, för en diskussion om bristerna längs med den nuvarande järnvägen mellan Gävle och Härnösand, och de möjligheter en utbyggnad till ett dubbelspår skulle öppna för både på nationell nivå och EU-nivå. Inför förlängningen av EU:s högt prioriterade stomnätskorridor Skandinavien–Medelhavet (ScanMed) arrangerade North Sweden European Office ett möte mellan samordnaren för ScanMed, […]

Läs mer

Granskning av riksdags­partiernas engagemang för utbyggnaden av Nya Ostkustbanan

Granskning av riksdags­partiernas engagemang för utbyggnaden av Nya Ostkustbanan

Partierna i riksdagen visar stöd för dubbelspårsutbyggnaden. Men hur starkt är det egentligen? Ökar eller minskar det? Vad gör partierna för att skynda på utbyggnaden? I en granskning som publiceras i dag har Nya Ostkustbanan kartlagt och analyserat samtliga riksdagspartiers engagemang för dubbelspår längs Ostkustbanan. Granskningen visar att engagemanget varit relativt stabilt inom Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet men gått upp och ner i andra partier. […]

Läs mer