Ny rapport tar sikte på godstrafikens behov

Ny rapport tar sikte på godstrafikens behov

Idag går nästan inget gods på kustjärnvägen. Alla som åker på E4-an vet att detta är ett av de hårdast belastade godsstråken i Sverige. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Enligt Trafikverket går upp emot 2 500 lastbilar längs södra Norrlandskusten varje dag. Om inget görs kommer denna siffra att öka med 40 procent till 2040. Nya Ostkustbanan har låtit Sweco tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan […]

Läs mer

Tomas Eneroth: ”Dubbelspåret viktigt för hela Sveriges tillväxt”

Tomas Eneroth: ”Dubbelspåret viktigt för hela Sveriges tillväxt”

Infrastrukturministern slår fast att  dubbelspårsutbyggnaden inte är en regional satsning. Det är en  nationell satsning. Stora satsningar görs nu på att lyfta infrastrukturen, bara i Västernorrland uppgår satsningarna till tio miljarder kronor. Sundsvalls Tidning gjorde en stor intervju med infrastrukturminister Tomas Eneroth då han besökte Sundsvall och Härnösand hösten 2019. Frågorna kretsade kring ministerns syn på dubbelspårsutbyggnaden. Vi återger här delar av intervjun. Reportern Pontus Hellsén […]

Läs mer

Eneroth vill ha en järnväg med hög kapacitet längs hela Norrlandskusten

Över tio miljarder kommer att läggas och läggs redan på infrastrukturen i Västernorrland. Merparten satsas på upprustning av järnvägar. – Nya Ostkustbanan är den här regionens viktigaste prioritering, konstaterade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) då han i mitten av oktober besökte Sundsvall och Härnösand för att följa upp de arbeten som pågår i regionen. Arbetet med Ådalsbanan är redan igång och 2023 beräknas järnvägen vara klar […]

Läs mer