Ny rapport tar sikte på godstrafikens behov

Ny rapport tar sikte på godstrafikens behov

Idag går nästan inget gods på kustjärnvägen. Alla som åker på E4-an vet att detta är ett av de hårdast belastade godsstråken i Sverige. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Enligt Trafikverket går upp emot 2 500 lastbilar längs södra Norrlandskusten varje dag. Om inget görs kommer denna siffra att öka med 40 procent till 2040. Nya Ostkustbanan har låtit Sweco tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan […]

Läs mer

Tomas Eneroth: ”Dubbelspåret viktigt för hela Sveriges tillväxt”

Tomas Eneroth: ”Dubbelspåret viktigt för hela Sveriges tillväxt”

Pontus Hellsén på Sundsvalls Tidning har gjort en stor intervju med infrastrukturminister Tomas Eneroth, där frågorna kretsar kring ministerns syn på dubbelspårsutbyggnaden. Eneroth slår fast att dubbelspårsutbyggnaden inte är en regional satsning, utan en  nationell satsning. Den är viktigt för hela Sveriges tillväxt, enligt Tomas Eneroth. Stora satsningar görs nu på att lyfta infrastrukturen, bara i Västernorrland summerar satsningarna till tio miljarder kronor enligt  Tomas Eneroth. […]

Läs mer