Rundabordsamtal i Riksdagen

Rundabordsamtal i Riksdagen

Välkommen att delta i ett samtal om hur järnvägens roll i transportsystemet kan stärkas. Utgångspunkten är Ostkustbanan; Sveriges längsta flaskhals. 27 mil enkelspår i en del av Sverige där bättre järnväg efterfrågas. De stora industrierna längst med kusten vill lägga ännu mer gods på järnväg. Men det går inte. Kapaciteten räcker inte till. Medverkande: Gunnar Alexandersson, regeringens särskilda utredare av järnvägens organisation Henrik Andersson, strategikonsult och civilingenjör Sweco Gunnar Holmberg, landshövding […]

Läs mer

Nya Ostkustbanan förordar västligt alternativ

Nya Ostkustbanan förordar västligt alternativ

Nya Ostkustbanan  förordar det västliga alternativet med ett nytt stationsläge – Gävle Västra. Det nya västliga stationsläget med direkt koppling till tre olika banor och en närhet till Gävle Sjukhus, Högskolan i Gävle och bostäder är strategiskt viktigt för att möta de behov av nya bostäder och väl fungerande pendling i denna del av Sverige. Genom att samlokalisera Ostkustbanan, Norra Stambanan och Bergslagsbanan uppstår många […]

Läs mer

Dubbelspår lyfter Arlanda

Dubbelspår lyfter Arlanda

Hur ser behoven av flygplatskapacitet ut efter 2038 och hur ska kapaciteten kunna garanteras för att möta dessa behov? Det är några av de frågor som lyfts i rapporten Mer flyg och bostäder från den statliga samordnaren Anders Sundström. – Sverige är ett vidsträckt land med stort behov av väl fungerande förbindelser. I nuläget spelar flyget en mycket viktig roll för orterna längst med Norrlandskusten. Järnvägens […]

Läs mer

Nya Ostkustbanan kräver oförändrad eller bättre nattågstrafik efter 2018 

Nya Ostkustbanan kräver oförändrad eller bättre nattågstrafik efter 2018 

Sedan många år tillbaka har staten upphandlat nattågstrafik till övre Norrland och Narvik. Nuvarande avtal löper ut i december 2018. Inför den nya upphandlingen har Trafikverkets utrett olika alternativ för den framtida nattågstrafiken. Trafikverkets rapport beskriver förutsättningarna för dagens trafik och redovisar tre möjliga alternativ och dess effekter vid den kommande upphandlingen. Alternativen enligt Trafikverkets är: Att fortsätta dagens utbud med två tåg i vardera […]

Läs mer

Kraftsamling kring dubbelspårsutbyggnad

Den enkelspåriga järnvägen mellan Gävle och Härnösand är med sina 27 mil enkelspår Sveriges längsta och mest besvärliga flaskhals. Kommunerna längst med stråket har, tillsammans med Region Gävleborg och Landstinget i Västernorrland, bildat ett bolag för kraftsamla för utbyggt dubbelspår. Bolaget har rekryterat Ingela Bendrot som vd. Hon har bl a varit statssekreterare hos tidigare infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd. Bolaget har också låtit Sweco tillsammans med […]

Läs mer