Varför är Nya Ostkustbanan är viktig för hela Sverige?

Det finns många goda skäl att bygga dubbelspår mellan Gävle och Härnösand enligt Ingela Bendrot, vd för Nya Ostkustbanan. Lyssna på inslaget från Radio P4 här!

Läs mer

Pressträff i Sundsvall

Nya Ostkustbanans ordförande Peder Björk och vd Ingela Bendrot höll pressträff i Sundsvall igår. Läs vad  Sundsvalls Tidning skrev här!  

Läs mer

Invigning av det nya dubbelspåret

Det har varit en bra vecka – i onsdags invigdes det nya dubbelspåret på sträckan Skutskär och Furuvik av infrastrukturminister Anna Johansson.  Det betyder att det från och med idag är dubbelspår söderifrån hela vägen till Gävle, bortsett från sträckan vid Gamla Uppsala där utbyggnad av dubbelspår pågår. Ett dubbelspår mellan Skutskär och Furuvik bidrar till att fler tåg kan trafikera banan, vilket ger ökad kapacitet och […]

Läs mer

Firar Världsmiljödagen med bra investeringar för miljön

Firar Världsmiljödagen med bra investeringar för miljön

Nya Ostkustbanan firar Världsmiljödagen den 5 juni med att konstatera att dubbelspår mellan Gävle och Härnösand är en bra investering för miljön. Fyrdubblad kapacitet och halverade restider ger tåget en tydlig konkurrensfördel gentemot vägtrafiken. Genom att fyrdubbla kapaciteten kan godsstråket från norra Sverige stärkas – mer gods kan gå på järnväg.

Läs mer

Nyttoanalysen av nya Ostkustbanan

Nyttoanalysen av nya Ostkustbanan

Ingela Bendrot, vd för nya Ostkustbanan, lämnade idag över Nyttoanalysen av nya Ostkustbanan till infrastrukturminister Anna Johansson. Överlämningen skedde i samband med ett välbesökt möte på Näringsdepartementet som Anna Johansson hade bjudit in till. Syftet var att diskutera godstrafikens betydelse. – Det är viktigt att värdera godsnyttorna på ett mer rättvisande sätt. Idag värderas de allt för lågt, sade Ingela Bendrot och pekade på att […]

Läs mer

Sverigeförhandlingens delrapport till regeringen

Idag lämnade Sverigeförhandlingen en delrapport till regeringen. Sverigeförhandlingen slår fast att de järnvägssträckor som bäst kan uppfylla uppdraget att stärka järnvägsförbindelserna mellan den nya höghastighetsjärnvägen och norra Sverige är åtgärder längs kusten mellan Stockholm, Arlanda, Uppsala, Gävle, Sundsvall, Härnösand, Umeå och Luleå. Läs hela rapporten här!  

Läs mer

Nya Ostkustbanan på möte med infrastrukturministern

Självklart kommer nya Ostkustbanan att delta på infrastrukturministerns möte om hur infrastrukturen för godstrafiken kan utvecklas. Dubbelspår mellan Gävle och Härnösand en av de viktigaste satsningarna inför framtiden. Läs mer här!

Läs mer